Bild
Färgglada siffror i trä
Foto: Johanna Gunnarsson
Länkstig

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kurs
FKMA00
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-0F000

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är utbildad förskollärare, som idag undervisar i förskoleklass och vill vidareutbilda dig inom grundläggande matematikinlärning. Målet med kursen är att du ska utveckla din grundläggande kompetens för förskoleklassuppdraget när det gäller elevers matematiklärande i förskoleklass.

Kursen är en uppdragskurs för Skolverket och kräver huvudmannens godkännande. Undervisningen sker främst på distans men det ingår ett antal träffar på campus varje termin.

Om utbildningen

Du får kunskap om aritmetik inom talområdet naturliga tal samt geometri, mätning och statistik. Centralt i kursen är även matematiska samtal, språkutvecklande arbetssätt och uttrycksformer som är viktiga för undervisning och lärande i matematik. Du kommer även få möjlighet att planera undervisning utifrån didaktiska och ämnesteoretiska aspekter samt styrdokument. Du får också kännedom om formativ bedömning av elevers kunskaper inom området.

Kursen är uppdelad i två delkurser; grundläggande aritmetik och grundläggande geometri och statistik.

Validering

Du som blir antagen till kursen kan ansöka om att få yrkeskompetens bedömd och validerad. Den validerade kompetensen ligger sedan till grund för att tillgodoräkna tidigare erfarenhet att motsvara delar av kursen.

Läs mer och hitta blankett för huvudmannens godkännande på Skolverkets webb.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

 Förskollärarexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker främst på distans men några föreläsningar och seminarier sker på plats på campus. Undervisningsspråk är svenska men några inslag på engelska kan förekomma.