Göteborgs universitet
Länkstig

VFU regleras genom avtal

Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning regleras i avtal mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän. På dessa sidor finns information om de avtal som gäller.

2024 års VFU-avtal

2024 började det första avtalet i en ny avtalskonstruktion avseende VFU gälla. Den samlade avtalskonstruktion som börjar gälla från och med 2024 kommer att bestå av fyra separata avtal. Som stöd för avtalen finns Informationssida till VFU-avtal. 

  1. VFU-samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och kommuner i Göteborgsregionen. Avtalet reglerar VFU-verksamhet och övningsskolor inom grundlärarutbildning, ämneslärarutbildning och yrkeslärarutbildning. Avtalet ersätter 2019 års avtal. 
  2. VFU-samverkansavtal tecknas mellan Göteborgs universitet och kommuner i Göteborgsregionen. Avtalet reglerar VFU-verksamhet och övningsförskolor inom förskollärarutbildning. Arbete pågår med beredning och förslag till nytt VFU-samverkansavtal för förskollärarutbildning förväntas föreligga under senare delen av höstterminen 2024. Fram tills dess gäller 2019 års avtal. 
  3. VFU-samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän utanför Göteborgsregionen eller fristående skolhuvudmän som efter ansökan bedöms nå upp till kriterier för övningsskola. Arbete pågår med beredning och förslag till nytt VFU-samverkansavtal förväntas föreligga under vårterminen 2025. Fram tills dess gäller 2019 års avtal. 
  4. VFU-avtal mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän som tar emot enstaka studenter och inte kommer att vara övningsskola. VFU-avtal förväntas föreligga under höstterminen 2025. Fram tills dess gäller 2019 års avtal. 

2019 års VFU-avtal

Under 2019 ingicks ett VFU-avtal mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän. 2019 års avtal finns i tre versioner; ett för kommuner inom Göteborgsregionen, ett för fristående skolhuvudmän inom Göteborgsregionen och ett för skolhuvudmän utanför Göteborgsregionen. Avtalet reviderades senast 2022-01-17.

Tilläggsavtal till 2019 års VFU-avtal

Förskollärarprogrammet har tillsammans med berörda skolhuvudmän kommit överens om ett tilläggsavtal för VFU. Tilläggsavtalet syftar till att tillvarata erfarenheter från övningsförskoleprojektet.