Göteborgs universitet
Länkstig

Informationssida till VFU-avtal

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) regleras genom avtal mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudman. Denna informationssida utgör ett komplement till 2024 års VFU-avtal. På sidan samlas aktuella riktlinjer och rutiner för planering, genomförande och uppföljning av VFU.

VFU regleras genom förordning och avtal

Samverkansorganisation avseende VFU

Övningsskolor

Information om pågående arbete med utveckling och implementering av övningsskolor i samverkan mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen återfinns på sidan Övningsskolor.

Funktioner och ansvarsområden inom VFU

Den nya avtalskonstruktionen bygger vidare på det VFU-avtal som tecknades 2019. Nedan återfinns ansvarsområden inom VFU för olika centrala funktioner. Nedanstående funktioner och ansvarsområden avser all VFU.