Göteborgs universitet
Länkstig

VFU-barometern

VFU-barometern är en samling enkäter till studenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare vid Göteborgs universitets lärarutbildningar. Den första undersökningsomgången genomfördes under hösten 2022.

Det var första gången en undersökning som synliggör hur VFU fungerar gjordes där dessa tre centrala grupper tillfrågades i ett sammanhang. Framöver kommer ytterligare undersökningar att genomföras.

Enkäterna används i arbetet med att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och i införandet av övningsskolor. Genom sitt generella och programövergripande fokus kompletterar enkäterna det kvalitetssäkringsarbete som sker på institutionsnivå i reguljära kurs- och programutvärderingar.

 

Studenter

Handledare

VFU-kurslärare

Bruttourval

3230

3797

183

Naturligt bortfall

5

82

15

Nettourval

3225

3715

167

Antal ej svarande

1821

1814

79

Antal svarande

1404

1901

88

Svarsfrekvens brutto

43%

50%

48%

Svarsfrekvens netto

44%

51%

53%