Göteborgs universitet
Länkstig

Resultat och rapporter

Här hittar du resultat och rapporter från VFU-barometerns olika enkäter.

Under rubriken sammanställningar hittar du enkla presentationer av hur studenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare svarat på enkätfrågorna. Under rubriken korta svar på korta frågor finns koncisa svar på några av de vanligaste frågorna vi fått om enkätresultaten. Under rubriken rapporter hittar du fördjupningar på olika teman.

Sammanställningar

Här hittar du sammanställningar av hur studenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare svarat på enkätfrågorna.

Korta svar på korta frågor

Tabell: Bedömningar av hur VFU fungerat på det hela taget. 

    Studenter   Handledare   Kurslärare  
   

Andel mycket

bra

Antal

svar

Andel mycket

bra

Antal

svar

Andel mycket

bra

Antal

svar
Samtliga Samtliga 39% 1398 46% 1901 43% 88
Program Förskollärarprogrammet 40% 293 63% 353 - 9
  Grundlärarprogrammet 31% 460 45% 611 50% 30
  KPU (ordinarie studiegång) 47% 112 36% 184 48% 21
  KPU (förhöjd studietakt) - 9 32% 28 - -
  ULV 41% 34 57% 47 - -
  Yrkeslärarprogrammet 63% 98 50% 153 - -
  Ämneslärarprogrammet 39% 392 39% 601 27% 41

Studenterna fick frågan Allt sammantaget, hur tycker du att din VFU har fungerat så här långt?  Handledarna fick frågan Allt sammantaget, hur tycker du att det fungerar att vara VFU-handledare för studenter från Göteborgs universitet? Kurslärarna fick frågan Allt sammantaget, hur tycker du att det fungerar att vara VFU-kurslärare?  Antal svarande: studenter 1398, handledare 1891, kurslärare 87.

Rapporter

Här presenteras tematiska rapporter som fördjupar sig i olika delar av VFU-barometern.

Handledarutbildade handledares erfarenheter uppfattningar om VFU

Rapporten Handledarutbildade handledares erfarenheter uppfattningar om VFU visar att de handledare som genomgått en handledarutbildning på 7,5 hp är mer nöjda med hur det fungerar att vara VFU-handledare. De handledarutbildade är också mer nöjda med hur samarbetet med Göteborgs universitet fungerar och känner sig mer säkra på sitt uppdrag som handledare. Rapporten finns också sammanfattad i kortrapporten Kort om handledarutbildning.

Handledare och kurslärare om samverkan

I rapporten Handledare och kurslärare om samverkan undersöks hur handledare och VFU-kurslärare anser att samarbetet dem emellan fungerar. Rapporten tar upp handledares uppfattningar om den information de får av kurslärarna inför VFU-kurserna, samt vad handledare och kurslärare anser om kursintroduktioner, bedömningsunderlag, bedömningsbesök, trepartssamtal och andra seminarier och möten. Till sist beskrivs hur de båda grupperna på det hela taget ser på samarbetet dem emellan. Rapporten finns också sammanfattad i kortrapporten Kort om samverkan.