Göteborgs universitet

Exjobb på BioEnv

På institutionen kan vi erbjuda många spännande exjobbsprojekt, på både kandidat- och mastersnivå

Svårt att välja inriktning och projekt?

Inför varje läsår brukar det läggas ut uppdaterade sammanställningar över aktuella projekt på både kandidat- och mastersnivå. Dessutom hittar du kortfattade presentationer av vad institutionens olika forskningsgrupper/forskare jobbar med, inklusive kontaktuppgifter till möjliga handledare, under Vår forskning (klicka dig vidare till våra fyra olika huvudforskningsområden).

Behöver du mer inspiration har vi sammanställt listor över tidigare examensprojekt inom både biologi och miljövetenskap.

Om kurser och gamla projekt

Mer information om de kurser som ges osv. hittar du under respektive utbildnings sidor i Studentportalen.

Hur söker man?

För att få påbörja ett examensarbete måste du söka en av våra examenskurser via antagning.se. Kurserna finns med olika inriktning, på kandidat- (15 eller 30 hp) och masternivå (30, 45 eller 60 hp). Förkunskapskrav och rutiner runt examensarbetet kan variera mellan de olika ämnesområdena så kontakta studievägledningen om du är osäker på vad du ska välja. Varje examenskurs har dessutom en kursledare som ansvarar för kursen och kan hjälpa dig att söka handledare och ett projekt.