Göteborgs universitet
Bild
Alger i en genomskinlig plastburk
Foto: Johan Wingborg

Termokonstansrum, spolrum

På Tjärnölaboratoriet finns möjlighet att arbeta i så kallade termokonstansrum: rum där luft- och/eller vattentemperaturen kan manipuleras. Det finns även spolrum där fältprover kan hanteras och förvaras i djup- eller ytvatten.

6 termokonstansrum där både luft- och vattentemperatur kan regleras. Ett av rummen är lämpligt för arbete med främmande arter; avloppet är kopplat till kommunalt reningsverk. Det finns även ett torrt termokonstansrum som ligger i anslutning till övriga termokonstansrum, utrustat med dragskåp och en spolbänk. Ytterligare 3 termokonstansrum med möjlighet att justera rumstemperaturen samt kyla vatten. Ett av dessa är utrustat med lysrörsarmaturer för reglering av dygnsrytm.

Det finns två spolrum på Tjärnölaboratoriet.