Bild
Länkstig

Marint projekt - från idé till handling

Kurs
MAR440
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11551
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

I kursen fokuserar vi på genomförandet av ett marint projekt vilket inkluderar planering, genomförande och rapportering av t ex ett övervakningsprogram, forskningsprojekt eller uppragsforskning i privat eller myndighetsregi. Du kommer att få träning i de grundläggande processer som utgör ett marint projekt; budget, experimentdesign (statistisk metod), val av responsvariabel (kostnadseffektivitet), samt muntlig och/eller skriftlig rapportering till uppdragsgivaren. Kursen innehåller seminarier, workshops, föreläsningar, gruppmöten och möten med uppdragsgivare. Du får också träning i gruppdynamik och lär dig arbeta effektivt och friktionsfritt i grupp. Största delen av kursen utförs i grupper om 2-4 personer.

Vi använder till stor del problembaserat lärande (PBL) för att göra kursen mer realistisk och öka möjligheten att applicera dina kunskaper på framtidens utmaningar. Varje grupp tilldelas en mentor för stöd och handledning genom grupparbetet. Du kommer också att möta potentiella uppdragsgivare med lång erfarenhet av marina projekt. Under andra halvan av kursen får du genomföra ett marint projekt till havs. Det innefattar ett skeppsbaserat projekt i en fjord som drabbats av syrebrist. Projektet innehåller provtagning till sjöss, analys, tolkning av resultat samt rapportering av resultat.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom marin vetenskap, biologi, kemi, oceanografi eller geovetenskap där ett examensarbete ingår. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du kommer inte bara att utföra dina studieuppgifter i Göteborg, utan även vid våra forskningsstationer Kristineberg och Tjärnö, och ombord på våra forskningsfartyg.

Läs mer om lokaler