Bild
Länkstig

Havets primärproducenter

Kurs
BIO458
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21555
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om havets bentiska och planktoniska primärproducenter samt deras interaktioner med andra organismer. Undervisningen fokuseras kring aktuell forskning och uppdateras årligen. Vi koncentrerar oss på toxiska cyanobakterieblomningar, hur algblomningar initieras, populationsgenetik hos kiselalger, bentiska mikroalgers roll i buffertzonen mellan land och hav och arktiska/antarktiska primärproducenters respons på en ökad UV-strålning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och ett fördjupat individuellt arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, och minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp inom relevant ämnesområde. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar, seminarier, laborationer och litteraturprojekt

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg. 

Läs mer om lokaler