Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Havets primärproducenter

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21951
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om havets bentiska och planktoniska primärproducenter samt deras interaktioner med andra organismer. Undervisningen fokuseras kring aktuell forskning och uppdateras årligen. Vi koncentrerar oss på toxiska cyanobakterieblomningar, hur algblomningar initieras, populationsgenetik hos kiselalger, bentiska mikroalgers roll i buffertzonen mellan land och hav och arktiska/antarktiska primärproducenters respons på en ökad UV-strålning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och ett fördjupat individuellt arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, och minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp inom relevant ämnesområde. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar, seminarier, laborationer och litteraturprojekt

Lokaler

Du kommer inte bara att utföra dina studieuppgifter i Göteborg, utan även vid våra forskningsstationer Kristineberg och Tjärnö, och ombord på våra forskningsfartyg.

Läs mer om lokaler