Länkstig

Marina djur: Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk

Kurs
BIO484
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21270
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Hur kan en lax förflytta sig från sjö till hav och ändå överleva?. Hur klarar strandsnäckan vinterisen? Är odlade musslor bra för annat än moules marinière? Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att ta reda på mer hur olika främst marina djur reagerar på och anpassar sig till förändringar i sin miljö. Kursen tar även upp hur du kan tillämpa dina fysiologiska grundkunskaper när det gäller odling av marina djur. Kursen bygger på den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL).

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge breddande och fördjupande kunskaper inom den jämförande fysiologin ur ett marint perspektiv på cell-, organ- och organismnivå. Kursen avser att komplettera och fördjupa kunskaperna inom zoologisk fysiologi med tonvikt på vertebraters och evertebraters anpassningar till olika miljöer.

Fokus ligger på den marina miljön och hur olika organismer känner av omgivningen och hur de bemöter denna med hjälp av nervösa och hormonella kontrollsystem samt vad som händer om miljön förändras av antingen naturliga skäl eller orsakat av människan. Kursen har en tillämpad vinkling där grundläggande fysiologiska mekanismer studeras i relation till potentiella problem och situationer inom marint vattenbruk.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt. 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Alt. 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

PBL-pedagogik (problembaserat lärande) innebär att undervisningen till stor del sker i handledarledda självstudiegrupper, men den innehåller även föreläsningar, seminarier och en betydande del avancerade laborativa moment som belyser problemlösning och moderna tekniker.
Sista tredjedelen av kursen ägnas åt ett längre sammanhängande projektarbete där de praktiska och teoretiska kunskaperna som inhämtats under kursen och tidigare utbildning används. Projektarbetet redovisas muntligt och skriftligt. Utbildning i såväl muntlig som skriftlig presentationsteknik ingår i kursen
.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).