Bild
Länkstig

Experimentell marin ekologi

Kurs
BIO451
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21550

Om utbildningen

Kursen integrerar zoologi och botanik och behandlar ekologiska och evolutionära teorier, samt experimentdesign/statistik, med speciell inriktning mot marina organismer. Kursen syftar till att använda ekologiska och evolutionära teorier som förklaringsmodeller och prediktiva redskap för att formulera hypoteser som sedan testas i handledda grupparbeten. Kursen ger en god förberedelse inför självständiga examensprojekt eftersom den behandlar alla delar av forskningsprocessen (kritisk utvärdering av tidigare litteratur, formulering av testbara hypoteser, design och utförande av experiment, statistisk analys, samt skriftlig och muntlig redovisning av resultat).

BIO267, Marin Biodiversitet, 15 hp är en rekommendation men inte ett krav.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd kandidatexamen (180 hp) inom marina vetenskaper, biologi eller miljövetenskap, eller motsvarande kunskaper. Alternativ 2: Godkända kurser om minst 90 hp inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet Alternativ 3: Godkända kurser BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversitet och och systematik (15 hp).  Åtminstone 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 4: Godkänt kurser om minst 90 poäng inom det naturvetenskapliga miljövetenskapliga kandidatprogrammet på Göteborgs Universitet, inkluderande BIO915 Ekologi och Evolution (15 hp). För alternativen 2-4 krävs att man skall vara godkänd på kursen i vetenskapsteori (NTH001) (7,5 hp) och för alternativ 3 och 4: godkänt på statistikkursen (MSG830) (7,5 hp). För alla alternativen krävs dessutom minst en godkänd relevant fördjupningskurs (minst 15 hp) inom biologi, samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen omfattar två integrerade delar. En teoretisk del med föreläsningar och gruppseminarier fördjupar kunskaperna om, och förståelsen för, ekologiska och evolutionära teorier, och experimentdesign/statistik. En experimentell del syftar till att praktiskt tillämpa inhämtade kunskaper genom laborationer och eget arbete.

Lokaler

Du kommer inte bara att utföra dina studieuppgifter i Göteborg, utan även vid våra forskningsstationer Kristineberg och Tjärnö, och ombord på våra forskningsfartyg.

Kursen är förlagd till Tjärnö marina laboratorium (https://www.gu.se/tjarno). Kursen medför en extra matkostnad under vistelse på forskningsstationen.

Läs mer om lokaler