Bild
Forskaren Jonathan Roques och RAS-system.
Länkstig

Aktivt lärande om hållbart vattenbruk på Vetenskapsfestival

Är du nyfiken på sjögurkor, tångodling, fiskfoder och nya sjömatprodukter? Nu bjuder forskare från Göteborgs universitet in allmänheten att utforska framtidens sjömat och olika perspektiv på hållbart vattenbruk under årets Vetenskapsfestival, 19-20 april, i Göteborg. Vi ställer tre snabba frågor till en av forskarna, Jonathan Roques, vid institutionen för biologi och miljövetenskap och Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc, som är med och arrangerar en workshop.

Vad ska du göra på Vetenskapsfestivalen?

I min workshop ”Odla fisk i en loop” kommer jag att berätta för besökarna om slutna vattenbrukssystem, som är det senaste inom svenskt vattenbruk. Och då kommer jag att prata mer om recirkulerande vattenbrukssystem, som också kallas RAS. Det är ett sätt, som gör det möjligt att återanvända vattnet och skapa en mer kontrollerad odlingsmiljö för fiskarna. Jag förklarar också kvävets kretslopp och vilka olika delar som finns inom ett RAS-system. Dessutom erbjuds besökarna att bygga ett RAS-system i miniatyr, där jag stöttar om det behövs.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från workshopen?

Jag hoppas att deltagarna blir mer medvetna om vattenbrukets potential i Sverige och att jag kan hjälpa till att skingra myter och reda ut missuppfattningar om fiskodling och vattenbruk. Jag vill också göra besökarna mer medvetna om möjligheterna att behandla och återanvända avfall från vattenbruksindustrin.

Varför är det viktigt för dig att delta i Vetenskapsfestivalen?

Som forskare har jag ett uppdrag att arbeta för samhället. Det är därför viktigt att kommunicera och förklara för allmänheten vad vi gör. På så sätt kan jag sätta min forskning i ett perspektiv och samtidigt få inspiration. Men det är också ett bra sätt att uppmuntra unga att tänka på en framtida karriär som forskare.

Text: Susan Gotensparre