Bild
Personer på en mässa
Länkstig

HDK-Valand på europeisk hållbarhetsmässa i Bryssel

Under april var Göteborgs universitet på plats på New European Bauhaus Festival i Bryssel och HDK-Valand är representerade i form av Karl-Johan Skogh, universitetslektor inom design.

Festivalen som pågår mellan 8-13 april har skapats med mål att implementera Den europeiska gröna given - ett initiativ av Europeiska kommissionen, för att göra Europeiska unionen klimatneutralt till 2050. Genom New European Bauhaus Festival ska initiativet kunna kopplas till medborgares dagliga liv och bostadsområden. Genom festivalen vill man uppmana européer att bygga en hållbar och inkluderande framtid.

- Festivalen är ett sätt att bjuda in och visa upp hur inte minst design, konst, konsthantverk och arkitektur kan bidra till en grön, hållbar och inkluderande omställning. Festivalen är öppen för alla så vi förväntar oss att möta många olika besökare men också mer riktade ansatser där målet är att bygga nätverk, leta samarbeten och möjlig finansiering, säger Karl-Johan Skogh

Att Karl-Johan Skogh är på plats tillsammans med andra kollegor från Göteborgs Universitet hänger ihop med hans arbete med Omställningslabbet. Och specifikt den marina kolonilotten Flytevi. Projektet har blivit nominerat som finalist i kategorin ” Reconnecting with nature” i New European Bauhaus Prizes 2024.

- Nomineringen betyder att det finns ett brett intresse av arbetet kring den marina kolonilotten och omställningslabbet. Att bli utvald som en av finalisterna utav 530 bidrag är ett erkännande för alla delaktiga och stärker den individuella samt kollektiva insatsen.  

Förutom att delta i den gemensamma montern för Göteborgs universitet håller Karl-Johan Skogh under festivalen även i en LAB workshop där deltagare får lära sig om hållbar sjömat och får göra sitt eget algsalt.

- För egen del kopplar detta till mitt arbete med SWEMARC och FORMAS-projektet ”Frihamnens marina kolonilott – upptäck framtidens mat ifrån havet”. Som delaktig i projektet har mitt arbete haft stort fokus på hur design kan bidra till de transdisciplinära processer som innefattar hur vi kommunicerar, skapar möten och genererar kunskap, säger Karl-Johan Skogh

Tillägg efter publicering
Efter publicerad nyhet tillkännagavs att projektet vann i den nominerade kategorin. Förutom äran innebär utnämningen en prissumma på 20 000 Euro. Prisutdelningen skedde på torsdag kväll kl 18 den 11 april.
– I det här fallet handlar det inte om att någon är bäst men ett pris blir en viktig indikator på att vi gör något som uppmärksammas och har betydelse. Sen är det klart att synas även innebär större chanser för fortsatta samarbeten, och visst, det är ju också kul att vinna,
säger Karl-Johan Skogh

Läs mer om vad vinsten innebär i nyheten nedan