Göteborgs universitet
Bild
Humanisten

Aktuellt

Bilder

Du hittar bilder från konferensen och plenarföreläsarna under rubriken Bilder från konferensen nedan.

Bilder från konferensen

 

Program

Du hittar programmet för SSH17 under rubriken Konferensprogram 11-12 maj 2023 nedan.

Se konferensprogrammet

 

Anmälan

Nu går det att anmäla sig till konferensen och workshoppen. Se rubriken Anmälan nedan.

Till anmälan

Välkommen till SSH 17 i Göteborg!

Tema: Språket i rummet

Konferensen Svenska språkets historia 17 (SSH 17) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensen samlar forskare som ur olika infallsvinklar arbetar med det svenska språkets historia, för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt för att underlätta för nya forskningsinitiativ.

Konferensen arrangeras av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, i samarbete med Isofs Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg (AFG). AFG anordnar en workshop i anslutning till konferensen, den 10 maj 2023, med temat 1800-talets svenska. Läs mer under rubriken "Workshop 10 maj 2023" för mer information.

Konferensarrangörer

Klas Hjortstam, Lena Rogström, Henrik Rosenkvist, Viktoria Strandberg, Ida Västerdal.

Workshop 10 maj 2023

Institutet för språk och folkminnens (Isofs) Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg (AFG) har nöjet att bjuda in till en eftermiddagsworkshop på Arkivgatan 9A i Göteborg. Workshoppen är 10 maj 2023 klockan 13.00-17.30 och avslutas med välkomstmingel inför huvudkonferensen som börjar dagen efter. Tema för workshoppen är 1800-talets svenska och häröver talar inledningsvis prof. David Håkansson, Uppsala.

Anmäl dig till workshoppen i samband med att du anmäler dig till huvudkonferensen.

Varmt välkomna!

Erik M. Petzell, Mathias Strandberg och Lena Wenner
Isof, AFG, Arkivgatan 9A, 411 34 Göteborg

PROGRAM FÖR WORKSHOP 10 MAJ 2023
13.00–13.15 Välkomstord
13.15–14.15 David Håkansson: Det långa 1800-talet och den svenska språkhistorien (abstract)
14.15–14.45 Carin Östman: Språknormer och modellskribenter i 1800-talets Sverige (abstract)
14.45–15.15 PAUS
15.15–15.45 Elisabet Engdahl: Nya passivmönster under 1800-talet (abstract)
15.45–16.15 Fredrik Valdesson: Konstruktionsförändring i 1800-talets svenska. Bitransitivt bruk av verbet göra (abstract)
16.15–16.30 PAUS
16.30-17.00 Johan Schalin: Utvecklingen av labiala primärdiftonger i perifer östnordiska (abstract)
17.00–17.30 Kristina Persson: 200 år före facebook – brevnätverket som socio-stilistisk drivbänk (abstract)
17.30 MINGEL

Plenarföreläsare

AFG:s workshop

SSH 17

Konferensprogram 11-12 maj 2023

TORSDAG 11/5 2023
08.00-09.00 Registrering I anslutning till J 222
  SAL: J 222 HÖRSAL  
09.00–09.15 Henrik Rosenkvist: Introduktion  
09.15–10.15 Per Holmberg: Runmonumentens rumslighet: Svingerudsstenen, Rökstenen och
Ingelstadshällen (abstract)
 
10.15–10.45 FIKA  
  SAL 1: J 233
Ordförande: Lena Rogström
SAL 2: J 236
Ordförande: Erik Petzell
10.45–11.15 Jonas Carlquist:
Vem ansvarar för domar i Tänkeboksärenden? (abstract)
Bo-A. Wendt:
Till och åt – följsamma synonymer i historiens ljus. (abstract)
11.20–11.50 Hans Landqvist:
”Inledning til Then Swenska IURISPRUDENTIAM …” Organisering, sökmöjligheter och läsvägar i två juridiska handböcker från 1700-talet. (abstract)
Mikael Berger:
Utvecklingen av negationen äy i fornsvenska. (abstract)
11.55–12.25 Lasse Mårtensson:
Uppenbarelseboken i Cod. Holm. A 1 och NT 1526 – en förnyad diskussion av källtexterna (abstract)
Philippe Collberg & Anders Agebjörn:
Hvad för ena? Utvecklingen av plural obestämd artikel i svenskan. (abstract)
12.25–13.30 LUNCH (på egen hand)  
  SAL 1: J 233
Ordförande: Lena Wenner
SAL 2: J 236
Ordförande: David Håkansson
13.30–14.00 Sofie Johansson & Lena Rogström:
Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar som sökbar korpus. (abstract)
John Ankarström:
Kilkonstruktionen och kilhierarkin under yngre fornsvenska och äldre nysvenska. (abstract)
14.05–14.35 Elisabet Engdahl & Lars-Olof Delsing:
Om utgivningen av svensk syntaxhistoria. (abstract)
Jonatan Pettersson:
Språkförändring i katastrofens skugga. (abstract)
14.40–15.10 Ulla Stroh-Wollin:
Om Konungastyrelsens tillkomst och datering. (abstract)
Shirley Näslund:
Gammalt och nytt i besvärjelser från medeltiden till 2000. (abstract)
15.10–15.40 FIKA  
  SAL 1: J 233
Ordförande: Carin Östman
SAL 2: J 236
Ordförande: Mathias Strandberg
15.40–16.10 Theresia Pettersson & Harry Lönnroth:
Prosopografin som resurs och utmaning för historisk lingvistik – om stadsskrivarnas språkliga bakgrund i Sverige under tidigmodern tid. (abstract)
Daniela Piipponen:
Zacharias Topelius läroboksbearbetningar av andra författares texter. (abstract)
16.15–16.45 Rickard Melkersson:
Med bruten portugisiska 1700-talssvenskar i det lusofona rummet. (abstract)
Lena Wenner & Emma Sköldberg:
Egennamn i SAOL genom tiderna. (abstract)
16.50–17.20 Kristina Persson:
Skogens rum i människans boningar. (abstract)
 
18.30 MIDDAG
Chalmersska huset
 
FREDAG 12/5 2023
TID SAL: J 222 HÖRSAL
Orförande: Lena Rogström
 
09.15–10.15 Nina Tahmasebi: Semantiska förändringar: hur kan vi använda datorer och
språkteknologi för att lära oss mer? (abstract)
 
10.15–10.45 FIKA  
  SAL 1: J 233
Ordförande: Karin Helgesson
SAL 2: J 236
Ordförande: Elisabet Engdahl
10.45–11.15 Carin Östman:
Språkvården, författarna och samtalsspråket. (abstract)
Dominika Skrzypek:
Språket i väntrummet. Om passiv i svenskan och danskan under 1600- och 1700-talet. (abstract)
11.20–11.50 Anna Sahlée & Mikael Kalm:
Likvärdighet över tid. En studie av examinationsstandarder i modersmålet 1864–1968. (abstract)
Mikael Berger & Jessica Holmlund:
Inte för intet. Från negerat objekt till negation. (abstract)
11.55–12.25 Fredrik Olsson:
Språkhistoria i gymnasiets svenskämne. (abstract)
Ida Larsson & Kari Kinn:
Språkförändring och nordiskt arvspråk. (abstract)
12.25–13.30 LUNCH (på egen hand)  
  SAL 1: J 233
Ordförande: Bo Wendt
SAL 2: J 236
Ordförande: Lars-Olof Delsing
13.30–14.00 Barbro Wallgren Hemlin:
Esaias Tegnér och ändringarna. Om textkritiska varianter som språkhistoriskt vittnesbörd. (abstract)
Karin Helgesson & Lena Rogström:
Språket i rummen. IKEA-katalogen under 70 år. (abstract)
14.00–14.20 FIKA  
  SAL: J 222 HÖRSAL
Ordförande: Erik Petzell
 
14.20–15.20 Lars-Erik Edlund: Att sätta språk på kartan: Erfarenheter från ett liv och ett atlasprojekt (abstract)  
15.20–15.30 Avslutning  

 

Bilder från konferensen

Konferensen Svenska språkets historia 17 lockade närmare 40 föredragshållare till Humanisten 11-12 maj 2023. Se bilder från konferensdagarna nedan.

Konferensarrangörer
Konferensarrangörer för SSH17 var Klas Hjortstam, Viktoria Strandberg, Henrik Rosenkvist, Ida Västerdal och Lena Rogström.
Per Holmberg
Professor Per Holmberg föreläste om runmonumentens rumslighet.
Docent Nina Tahmasebi
Docent Nina Tahmasebi föreläste om semantiska förändringar.
Lars-Erik Edlund
Professor Lars-Erik Edlund föreläste om att sätta språk på kartan: Erfarenheter från ett liv – och ett atlasprojekt.

Anmälan

Nu kan du anmäla dig till både workshoppen och konferensen.
Följ länken till anmälningsformuläret nedan. Sista datum för anmälan är den 14 april 2023.

Till anmälningsformuläret 


Betalning

Anmälningsavgiften för konferensen är 500:- och betalas genom att du sätter in summan på BG: 5051-8646. Ange ditt namn och ”SSH17” så att pengarna hamnar rätt. Sista dag för inbetalning är den 14 april 2023.

För betalningar som görs utanför Sverige behöver du ange IBAN-konto också. Detta är:
IBAN-account: SE8912000000012810107130
SWIFT (BIC): DABASESX
Glöm inte att ange ditt namn!

Varmt välkommen!

Foto: Pixabay

Praktisk information

Hitta till konferensen

Konferensen är på Humanisten, Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg.

Länk till karta

Läs om Humanisten och tillgänglighet

 

Res hit med kollektivtrafiken

Västtrafik har reseplanerare, kartor och annan information om kollektivtrafiken. 

Länk till Västtrafik

Länk till appen Västtrafik To Go

Foto: Pixabay

Viktiga datum

  • Vår 2023: Anmälan öppnar
  • Fredag 14 april: Sista dag för anmälan 
  • Onsdag 10 maj 2023: Workshop 
  • Torsdag 11 – fredag 12 maj 2023: Konferens.
Foto: Pixabay

Kontakt

Har du frågor om konferensen? Kontakta oss på: ssh17@svenska.gu.se

Har du frågor om workshoppen 10 maj? Mejla till: ssh17workshop@isof.se