Göteborgs universitet
Bild
Humanisten

Välkommen till SSH 17 i Göteborg!

Tema: Språket i rummet

Konferensen Svenska språkets historia 17 (SSH 17) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensen samlar forskare som ur olika infallsvinklar arbetar med det svenska språkets historia, för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt för att underlätta för nya forskningsinitiativ.

Konferensen arrangeras av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, i samarbete med Isofs Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg (AFG). AFG anordnar en workshop i anslutning till konferensen, den 10 maj 2023, med temat 1800-talets svenska. Läs mer under rubriken "Workshop 10 maj 2023" för mer information.

Konferensarrangörer: Klas Hjortstam, Lena Rogström, Henrik Rosenkvist, Ida Västerdal.

 

Plenarföreläsare

AFG:s workshop

SSH 17

 

Workshop 10 maj 2023

Institutet för språk och folkminnens (Isofs) Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg (AFG) har nöjet att bjuda in till en eftermiddagsworkshop på Arkivgatan 9A i Göteborg. Workshoppen är 10 maj 2023 klockan 13.00-17.00 och avslutas med välkomstmingel inför huvudkonferensen som börjar dagen efter. Tema för workshoppen är 1800-talets svenska och häröver talar inledningsvis prof. David Håkansson, Uppsala.

Vill du delta i workshoppen utan att själv hålla föredrag anger du det när du anmäler dig till huvudkonferensen.

Vi välkomnar dessutom andra föredrag om 1800-talets svenska, såväl med dialektal som med standardspråklig inriktning. Dessa får också gärna (men måste inte) ansluta till konferensens övergripande tema ”Språket i rummet”. Varje föredragshållare får 30 minuter, frågestund inräknad, till sitt förfogande.

Varmt välkomna!

Erik M. Petzell, Mathias Strandberg och Lena Wenner
Isof, AFG, Arkivgatan 9A, 411 34 Göteborg

Skicka in ditt bidrag

Skicka in ditt bidrag via länkarna nedan. Ditt abstract ska vara max 200 ord exklusive referenser. Både filnamn och dokumenttext ska vara anonymiserat och ditt bidrag genomgår sedvanlig kollegial granskning. Sista dag för inlämning är måndag 31 oktober klockan 17.00. Besked om antagning ges våren 2023. 

Bidrag till Isofs workshop 10 maj

Bidrag till konferensen SSH 17

Foto: Pixabay

 

Konferensprogram 11-12 maj 2023

Nedan kommer konferensens program att publiceras tillsammans med abstracts i pdf–format.

Anmälan

Anmälan öppnar våren 2023.

Foto: Pixabay

Praktisk information

Hitta till konferensen

Konferensen är på Humanisten, Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg.

Länk till karta

Läs om Humanisten och tillgänglighet

 

Res hit med kollektivtrafiken

Västtrafik har reseplanerare, kartor och annan information om kollektivtrafiken. 

Länk till Västtrafik

Länk till appen Västtrafik To Go

Foto: Pixabay

Viktiga datum

  • Måndag 31 oktober 2022: Frist för abstract
  • Tidig vår 2023: Besked om antagning
  • Vår 2023: Anmälan öppnar
  • Onsdag 10 maj 2023: Workshop 
  • Torsdag 11 – fredag 12 maj 2023: Konferens.
Foto: Pixabay

Kontakt

Har du frågor om konferensen? Kontakta oss på: ssh17@svenska.gu.se

Har du frågor om workshoppen 10 maj? Mejla till: ssh17workshop@isof.se