Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Digitala texter

Kurserna inom området Digitala texter är till för dig som vill bli bättre på att skriva digitala texter och utveckla din förmåga att skriva för webben, hantera e-post och e-brev samt att utforma dina Power Point-presentationer.

Allt fler måste kunna använda svenska språket på ett professionellt sätt i sitt arbete. Men inte nog med det. Många måste dessutom kunna skriva texter som både ska läsas på papper och texter som ska läsas med hjälp av datorer, läsplattor och mobiler. De digitala texterna ställer speciella krav på skribenter och några av frågorna du ställs inför är dessa:

 • Hur skriver man digitala texter så att det avsedda budskapet går fram?
 • Hur utformar man koncisa och korrekta digitala texter, anpassade efter situationen?
 • Hur skriver man begripliga och läsarvänliga digitala texter, anpassade för olika mottagare?
 • Vilka speciella krav ställer olika sorters digitala texter och hur kan skribenter hantera kraven?
 • Vilka speciella krav ställs på anställda inom myndigheter när de skriver digitalt i jobbet?

De här frågorna, och många andra, får du svar på genom att delta i en eller flera av våra utbildningar inom området Digitala texter. Du kommer att få nya insikter och kanske omvärdera några av dina tidigare uppfattningar. Helt säkert kommer du att lära dig nya strategier för att hantera olika utmaningar när du skriver digitala texter.

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar till heldags- och flerdagskurser med fokus på olika sorters digitala texter. Syftet är att du ska få insikter som kan tillämpas praktiskt, men alla utbildningar utgår självfallet från den senaste forskningen inom det aktuella området.

Läs mer om kursutbudet och ta reda på vilken inriktning, omfattning och upplägg som passar dig. Vi skräddarsyr också utbildningar efter beställarens önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Digitala texter

Föreläsningen ger först en översikt av vad som förenar digitala texter med texter på papper och vad som skiljer de två åt. Därefter läggs fokus på centrala aspekter i fråga om kommunikation genom digitala texter såsom mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout. Till sist presenteras några strategier som skribenter som skriver digitala texter kan använda för att nå fram till sina läsare. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Digitala texter

Föreläsningen ger inledningsvis en inblick i vad som förenar och vad som skiljer kommunikation på webben från kommunikation i tal och kommunikation genom "papperstexter". Därefter läggs fokus på olika centrala aspekter i fråga om kommunikation och texter på webben såsom mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout. Dessutom ges konkreta exempel på hur skribenter på ett framgångsrikt sätt kan hantera de krav som webbtexter ställer. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 3 Digitala texter

Maximalt 20 deltagare
Utbildningen inleds med en introduktion till språk, kommunikation och texter. Därefter läggs fokus på olika centrala aspekter i fråga om kommunikation och texter på webben så som mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout. Allt utifrån konkreta situationer och olika texters krav. De teman som behandlas är:

 • Språk, kommunikation och texter: i tal, skrift och på webben
 • Webbtextens innehåll och uppbyggnad: att bygga texter, att sovra i information och att anpassa till målgruppen
 • Webbtextens språk: språkbruk och språkriktighet på webben
 • Webbplatsens och webbtextens utformning: webbplatsens hierarki samt typografi och layout på webben

Under dagen varvas föreläsningsinslag med diskussioner om texter på webben. Utbildningen kan också ges under två halvdagar. Utbildningen ger både teoretisk och praktiska insikter. Däremot ger utbildningen inte information om något speciellt publiceringsverktyg, och den behandlar inte heller mer tekniska aspekter på webbplatsers uppbyggnad eller underhåll.

Kurspaket 4 Digitala texter
Maximalt 20 deltagare

Utbildningen inleds med en introduktion till språk, kommunikation och texter i tal, i skrift och på webben. Därefter läggs fokus på olika centrala aspekter i fråga om kommunikation och texter på webben såsom mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout. Allt utifrån konkreta situationer och olika texters krav. De teman som behandlas är:

 • Språk, kommunikation och texter: i tal, skrift och på webben
 • Webbtextens innehåll och uppbyggnad: att bygga texter, att sovra i information och att anpassa till målgruppen
 • Webbtextens språk: språkbruk och språkriktighet på webben
 • Webbplatsens och webbtextens utformning: webbplatsens hierarki samt typografi och layout på webben

Under båda dagarna varvas föreläsningsinslag med diskussioner av utvalda exempeltexter. Under kursen finns även möjlighet att diskutera deltagarnas egna texter samt ett tillfälle för dessa att producera egna kortare texter för webben och få respons på dem (en kostnad för responsarbetet tillkommer utöver det angivna priset). Utbildningen kan också ges under fyra halvdagar.

Utbildningen ger både teoretiska och praktiska insikter. Däremot ger den inte information om något speciellt publiceringsverktyg, och utbildningen behandlar inte heller mer tekniska aspekter på webbplatsers uppbyggnad eller underhåll.

Kurspaket 5 Digitala texter

Föreläsningen visar hur e-post kan användas mer effektivt genom att skribenter blir medvetna om de speciella krav som e-post ställer för en väl fungerande kommunikation. Inledningsvis presenteras de allmänna egenskaper som skiljer kommunikation via e-post från samtal och skrivna texter på papper. Därefter ges några exempel på de särskilda egenskaper som utmärker e-brev. Slutligen åskådliggörs några strategier för att hantera de kommunikativa utmaningar som e-post och e-brev innebär.

Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter. Däremot ger den inte information om någon speciell programvara eller den tekniska hanteringen av olika programvaror.

Kurspaket 6 Digitala texter

Föreläsningen visar hur e-post kan användas mer effektivt genom att skribenter blir medvetna om de speciella krav som e-post ställer om den ska vara ett verktyg för väl fungerande kommunikation. Först presenteras de allmänna egenskaper som skiljer kommunikation via e-post från samtal och skrivna texter på papper.

Därefter ges ett antal exempel på de särskilda egenskaper som utmärker e-brev i fråga om innehåll, språk och grafisk form. Slutligen visas några strategier för att hantera de kommunikativa utmaningar som e-post och e-brev innebär. 

Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter, och dessutom ingår diskussioner om användning av e-post och e-brev som verktyg för (in)effektiv kommunikation. Däremot ger den inte information om någon speciell programvara eller den tekniska hanteringen av olika programvaror.

Kurspaket 7 Digitala texter

Föreläsningen inleds med en introduktion till bildspelsprogram som ett av många möjliga hjälpmedel för presentationer. Därefter presenteras programvaran Powerpoint och bildspelsprogram generellt som ett kommunikativt verktyg. Slutligen demonstreras några strategier för att hantera de kommunikativa utmaningar som bildspelsprogram innebär. 

Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter. Däremot ger den inte information om den tekniska hanteringen av olika programvaror.

Kurspaket 8 Digitala texter

Föreläsningen inleds med en introduktion till bildspelsprogram som ett av många möjliga hjälpmedel för muntliga presentationer. Därefter presenteras programvaran Powerpoint och bildspelsprogram generellt som ett kommunikativt verktyg. Fokus läggs på de tre centrala aspekterna innehåll, språklig form och grafisk form. Slutligen demonstreras ett antal strategier för att hantera de kommunikativa utmaningar som bildspelsprogram innebär.

Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter, och dessutom ingår diskussioner om bildspelsprogram som ett (in)effektivt verktyg för muntliga presentationer. Däremot ger den inte information om den tekniska hanteringen av olika programvaror.