Bild
none
Institutionen för historiska studier finns på Humanisten i centrala Göteborg.
Länkstig

Fortbilda dig som historielärare!

Utforska nya ämnen inom historia, arkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Välj mellan att studera på distans eller på campus i centrala Göteborg, på hel- eller halvfart. Ansök nu och ta del av höstens utbud av utbildningar för historielärare!

Fortbildning på Historiska studier

Studierna bedrivs vid Institutionen för historiska studier som samlar ämnena historia, arkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Kurserna ges som fristående kurser.

Institutionen har sin hemvist på Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan 6, vid Näckrosdammen i centrala Göteborg.