Länkstig

Hällristningar i Europa

Kurs
AE1023
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12026

Om utbildningen

Kursen introducerar Europas hällristningsarv. Vi studerar skapandet av hällristningar i relation till samtida socio-politiska förutsättningar och som syftesbärare. Kursen presenterar äldre såväl som moderna dokumentationstekniker och ger kritiska insikter i de utmaningar bildtolkning innebär. Därtill ger kursen en introduktion till hur vi utifrån ett turistperspektiv kan gestalta och offentliggöra hällristningsmaterialet som en del av vårt kulturarv. Vidare diskuterar vi formella kriterierna för kulturarv liksom ristningarnas hållbarhet.     

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

30 hp i arkeologi (grundkurs eller motsvarande).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.