Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Konfliktarkeologi

Kurs
AE1067
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till forskningsfältet konfliktarkeologi som innefattar arkeologiska perspektiv på hur väpnade konflikter har påverkat människa, landskap och materiell kultur. Den består av ett antal tematiska fördjupningar på detta tema och en orientering i fältets teorier, metoder och material. Fokus är på hur arkeologiska perspektiv bidrar till ny kunskap och förståelse av krig, konflikter och deras efterspel. Här behandlas även etiska och genusrelaterade aspekter. Kursen består av två delkurser som behandlar dels konflikter under förhistorisk tid, dels under det närliggande förflutna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.