Länkstig

Adam Viktorisson – Physical activity before and after stroke

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
14 jun 2024
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Lokal Kammaren, Blå stråket 5, 1 trappa upp, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ytterligare information
Länk till avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

Physical Activity Before and After Stroke – Examining Stroke lncidence and Outcomes

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Jesper Petersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd: docent Lars Rosengren (ordf.), docent Ing-Mari Dohrn (KI) och docent Helene Pessah Rasmussen (LU)

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

Disputationen kommer att sändas via Teams, klicka på den rosa knappen ovan för att se disputationen via din webbläsare eller Teams-app.

Fysisk aktivitet i samband med stroke

Fysisk aktivitet är en påverkbar faktor som starkt kopplas till hälsa och välmående, men trots detta är stillasittande och inaktivitet är ett växande globalt problem. Ungefär 30% av världens vuxna befolkning är otillräckligt fysiskt aktiva. Den här avhandlingen undersöker hur fysisk aktivitet påverkar risken för stroke och återhämtningen efter stroke. Genom fyra studier i Sverige visar resultaten att fysisk aktivitet, både före och efter en stroke, kan leda till bättre utfall. Avhandlingens resultat indikerar att fysisk aktivitet i form av fritidsaktiviteter och aktiv transport kan minska risken för stroke. Dessutom är fysisk aktivitet före stroke kopplat till mildare symtom och högre överlevnad, medan ökad eller bibehållen fysisk aktivitet under första halvåret efter stroke kan förbättra den funktionella återhämtningen.

Tecknad äldre person på träningscykel
Illustration av Adam Viktorisson