Bild
Magnus Simrén undersöker magen på liggande IBS-patient på brits.
Magnus Simrén är en av de 33 forskare som projektmedel inom medicin och hälsa. Han får 5,2 miljoner kronor till forskningen om de reaktioner i tarmen som orsakas av bakterien Brachyspira.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Totalt 195 miljoner från VR inom hälsa och medicin

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får totalt 195 miljoner kronor från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2021.

När årets bidragsbeslut publicerats stod det klart att utfallet för Göteborgs universitet var gott: 195 miljoner kronor, vilket motsvarar 18 procent av alla de medel som fördelades till forskare vid olika lärosäten inom utlysningen. Åtta unga forskare vid vårt lärosäte får etableringsbidrag och 33 forskare får projektbidrag. Två av dessa forskare sticker ut, Davide Angeletti och Søren Paludan, eftersom de får finansiering för inte bara ett projekt, utan två.

Två fick medel för Proof of Concept

Utöver beslutet för den stora utlysningen gav Vetenskapsrådet också besked om vilka projekt som får medel för proof of concept inom infektionsområdet. Här får Davide Angeletti, utöver sina två projektbidrag, 1 994 000 kronor till utveckling av ett universellt influensavaccin. Även Tomas Bergström får 2 000 000 kronor till sitt projekt som handlar om EGF-receptorblockerare som nytt antiviralt mål för bred behandling av infektioner med RS-virus och coronavirus.

Hela listan – projekt vid Göteborgs universitet som får VR-bidrag inom hälsa och medicin

ETABLERINGSBIDRAG

Ana Luis
Mikrobiota - mucininteraktioner: hörnstenar i en hälsosam tarmflora
6 000 000 kronor

Carolina Guibentif
Singelcellanalys av hematopoes under fosterutveckling hos däggdjur – nya in vitro modeller av barnleukemi
6 000 000 kronor

Thomas Karikari
Blodbiomarkörsprofiler för att urskilja amyloid-första och tau-första molekylära undertyper av Alzheimers sjukdom: en personlig medicinteknik
6 000 000 kronor

Jean-Philippe Krieger
Är fetma i behov av en omstart av vagusnerven?
6 000 000 kronor

Francesco Longo
Minskning av övervikt hos individer med Autismspektrumstörning – RGS4-genen som ny terapeutisk måltavla
6 000 000 kronor

Christina Maglio
Metabola förändringar vid tidig reumatoid artrit - från patogenes till behandlingssvar
6 000 000 kronor

Mattias Svensson
Roll för grupp 2 Innate Lymphoid Cells i Rheumatoid Artrit
6 000 000 kronor

Clotilde Wiel
Definiera nya faktorer som driver lungcancer progression via metabol profilering av den åldrande metastatiska miljön
6 000 000 kronor

BIDRAG TILL FORSKNINGSTID

Axel Wolf
Dags att byta ut opioider som en hörnsten inom modern anestesi? Effekterna av person-centrerad opioidfri anestesi på kognition och fysisk återhämtning efter fetmakirurgi
5 550 000 kronor  

PROJEKBIDRAG

Davide Angeletti
Influensa-Specifika minnes B-celler i slemhinnan -  differentiering, specificitet och skyddsroll
5 200 000 kronor

Davide Angeletti
Influensa A virus Neuraminidas som ett universellt vaccinmål
4 200 000 kronor  

Eva Angenete
Skräddarsydd behandling för att förbättra utfall och livskvalitet hos patienter med tjock, ändtarm, och anal cancer.
4 800 000 kronor      

Helena Carén
Höggradiga hjärntumörer - fokus på cancerstamceller
5 200 000 kronor          

Lena Carlsson Ekander
Prediktorer för ökad förväntad livslängd efter fetmakirurgi
5 200 000 kronor         

Maria Falkenberg
Mitokondriell DNA-replikation i humana celler
5 200 000 kronor          

Eva Forsell-Aronsson
Molekylär radionuklidterapi (MRNT) av neuroendokrina tumörer och bröstcancer: Nya behandlingsstrategier
4 800 000 kronor          

Bengt Hallberg
Analysera molekylära mekanismer som medför differentiering i ALK-positiv neuroblastom
4 800 000 kronor          

Christina Jern
Protrombogena faktorer och blodbiomarkörer vid ischemisk stroke
7 200 000 kronor

Per Karlsson
Precisionsmedicin vid strålbehandling av bröstcancer
2 400 000 kronor          

Jenny Kindblom
BMI-förändring under puberteten och risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes som vuxen
2 400 000 kronor          

Lars Kölby
Kärlförsörjning av 3D bioprintad vävnad: nyckeln för att nå klinisk användning inom rekonstruktiv kirurgi
2 400 000 kronor          

Malin Levin
Lipider i hjärtat och deras roll vid hjärtsjukdom
2 400 000 kronor          

Line Löken
När beröring gör ont: neural kodning av affektiv beröring                              
4 800 000 kronor          

Jan Lötvall
Syntetiska bakteriella vesiklar som en immunologisk behandlingsplattform
7 200 000 kronor

Margit Mahlapuu
Molekylär patogenes och nya behandlingsstrategier för levercancer
5 200 000 kronor          

Carina Mallard
Medfödda immunförsvaret och autism hos förtidigt födda barn
 5 200 000 kronor          

Philip Moons
Utvärdering av ett digitalt övergångsprogram för stödja unga med långvariga tillstånd: Digi-STEPSTONES
2 400 000 kronor         

Lill Mårtensson-Bopp
Bildandet av autoreaktive naiva och memory B-celler vid autoimmun sjukdom
2 400 000 kronor          

Anders Oldfors
Energikris i muskelceller - genetik och patogenes
2 400 000 kronor          

Elmir Omerovic
Epidemiologi och patofysiologi av taktosubo syndrom
4 800 000 kronor          

Søren Paludan
Nya mekanismer som begränsar virusinfektion i hjärnan

5 400 000 kronor          

Søren Paludan
Medfödd kontroll av virusinfektioner vid slemhinnor - nya mekanismer
5 300 000 kronor          

Marcela Pekna
Utveckling av en ny behandlingsstrategi för ischemiska hjärnskador
2 400 000 kronor          

Marianne Quiding-Järbrink
Okonventionella T celler och immunitet mot tumörer
2 400 000 kronor          

Magnus Simrén
Brachyspira och allergi-lika immunologiska reaktioner i tarmen hos patienter med irritable bowel syndrome
5 200 000 kronor          

Klara Sjögren
Tarmmikrobiotan för individanpassad behandling och diagnos av osteoporos
5 200 000 kronor          

Gustav Smith
Mot precisionsmedicin för hjärtsvikt och myokardsjukdom: myokardgenetik, single cell transkriptomik, och plasma profilering
5 200 000 kronor          

Anders Ståhlberg
Riktade behandlingar och behandlingsövervakning i FET-sarkom
4 800 000 kronor          

Åsa Tivesten
Fysiologiska och patofysiologiska effekter av androgener inom hjärt-kärlsystemet
5 200 000 kronor          

Margda Waern
En kort psychosocial intervention för deprimerad äldre med suicidproblematik
2 400 000 kronor         

Susanna Wallerstedt
Att mäta kvalitet på läkemedelsbehandling hos äldre: utveckling av utfallsmått med acceptabel reliabilitet och validitet
2 400 000 kronor          

Xiaoyang Wang
Fokus på hjärnskador hos för tidigt födda
2 400 000 kronor       

Johan Wessberg
Handens sensoriska och motoriska kontrollmekanismer
4 800 000 kronor         

Anna Winkvist
Nutritionsmetabolomik: validering av biomarkörer för kostintag och tillämpning av dessa för att mäta samband kost-hälsa
3 600 000 kronor