Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Samhällsvetenskap med utbildnings-vetenskaplig inriktning

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du läsa en forskarutbildning i samhällsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Forskarutbildningen är en del av Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings (CUL) forskarskola och vänder sig till dig som är utbildad lärare med intresse för samhällsvetenskapliga frågor.
CUL, (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) är en fakultetsgemensam verksamhet, som ligger under Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL).

Här finner du webbplats CUL

Forskarutbildningen syftar till att ge den studerande möjlighet att utveckla förmågan att självständigt bedriva samhällsvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom det utbildningsvetenskapliga fältet.
 

Problemställningar kring människans upplevelser och handlanden

Forskningsämnet omfattar såväl samhällets politiska och ekonomiska strukturer som dess organisations-, familje- och individnivå. Ämnet hanterar fundamentala problemställningar rörande människans upplevelser och handlande, dels som individ, dels i samspel med andra människor och som delaktig i sociala, kulturella, politiska och ekonomiska samhälleliga skeenden och institutioner.
 

En forskarutbildning med bredd

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning har en given koppling till innehållet i skolans samhällsorienterade ämnen och skolämnet samhällskunskap, men inbegriper även studiet av olika strukturella och institutionella faktorer som rör organisation av utbildning och lärande i samhället.