Bild
flygbild över Göteborg
Länkstig

Nationell konferens i logopedi

Hälsa & medicin

Välkommen till Nationell Konferens i Logopedi | Göteborg, 14-15 nov 2024

Konferens
Datum
14 nov 2024
15 nov 2024
Tid
01:10 - 23:50
Hela dagen
Ytterligare information
NKL
2024

Arrangör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Temat för årets konferens är ”Möjligheter och utmaningar inom dagens logopedi”.

NKL vänder sig till logopeder och forskare inom logopedi och närliggande områden. Programmet kommer att bestå av föredrag med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer.