Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Tolerans, identitet och extremism

Kurskod PDG691 I Grundnivå I 15 högskolepoäng

Kursen är en uppdragskurs i samarbete mellan Segerstedtinstitutet och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Urval och uttagning av kursdeltagare sker genom de kommuner och skolor som deltager i Segerstedtinstitutets Toleransprojekt.

Om kursen

Kursens innehåll är inriktat mot kritiskt socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska, normkritiska och diskursetiska perspektiv.

En kärnfråga i kursen utgår därmed från unga människors rätt till respekt och att få sina mänskliga rättigheter säkerställda. Kursen har en förankring i narrativ historia kring rasism och högerextrema och nationalistiska rörelser, med ett arv i en fascistisk idétradition. En av utgångspunkterna med progressiv toleransundervisning i ett socialpedagogiskt perspektiv, är att skapa pedagogiska redskap för att öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av sin egen samtid och att utveckla metodisk kompetens för att möta rasistiska och extremistiska uttryck inom det pedagogiska arbetet.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över rasistiska, högerextrema och nationalistiska rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

Kursperioder och ansökan

Kursomgång 10

Kursperiod: 2020-09-28 – 2021-06-13 (vecka 40 – vecka 23). Sista datum för ansökan har passerat.

Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs en grundutbildning, minst 60 hp, med inriktning mot arbete med barn och unga inom utbildningsinstitutioner, fritidsverksamheter, ideella organisationer eller motsvarande verksamheter.

Kontaktpersoner

Kursansvarig

Christer Mattsson
Jennie Sivenbring

Studierektor

Birgitta Roos Haraldsson

Studievägledning

Lena Wendt

 

Kursplan: Tolerans, identitet och extremism

Kursplan PDG691 (PDF)