Länkstig

Per-Olof Thång

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 133
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Per-Olof Thång

Forskningsintressen Vuxnas utbildning och lärande i såväl institutionaliserade former som i arbetslivet. Det handlar om såväl allmänt inriktad utbildning, yrkesinriktade utbildningar och professionsutbildningar. Motiv och motivation samt effekter av formaliserad utbildning ligger inom ramen för detta intresse. Relationen mellan kvalifikationsforskning, kompetensutveckling, lärande å den ena sidan och förändrade arbetsvillkor och samhällsförändringar å den andra sidan är av särskilt intresse.

Högskoleutbildning är ett annat forskningsintresse; hur kan formellt lärande i högskolemiljö integreras med det lärande som sker i autentiska arbetsmiljöer och hur den professionella kunskapen byggs upp?

Undervisningsintressen Dessa sammanfaller i hög grad med ovanstående.

Nyckelord vuxenutbildning, vuxnas lärande, arbetslivspedagogik, utbildningssociologi, utbildningsekonomi, effekter av utbildning, utbildningspolitik