Länkstig

Peter Naredi

Professor/överläkare

Avd för kirurgi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 5, SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Peter Naredi

Är professor i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Han sitter även med som orförande i styrgruppen för Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgsuniversitet, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.

FORSKNING:

Kliniskt arbetar jag som cancerkirurg med speciell inriktning mot den övre mag-tarmkanalen och levern.

Pågående forskningsprojekt Nedan presenteras några av de forskningsprojekt jag är engagerade i just nu. Jag ingår även i internationella nätverk för behandling av kolorektala levermetastaser.

1 Multidisciplinär behandling med kirurgi och cellgifter av dottersvulster i levern från tjock- och ändtarmscancer Cancer i tjock- och ändtarmen är en vanlig cancerform och nästan hälften av patienterna har eller kommer att få dottersvulster (metastaser) i levern. När spridningen är begränsad till levern kan borttagande av levermetastaserna vara botande. Därför är det viktigt att man undersöker förekomst av metastaser i levern vid upptäckten av cancer och under kontroller efter operation av tarmcancern. Syftet med vår forskning är att hitta fler patienter som kan behandlas i botande syfte för levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer. Vi vill också förbättra cellgiftsbehandlingen genom att motverka den motståndskraft som tumörerna har eller utvecklar under behandling. Vi analyserar upptäckten av levermetastaserna, behandlingsbeslut och resultat av behandlingar. I masken C. elegans studerar vi hur man bäst kombinerar målsökande läkemedel och cellgifter. I masken undersöker vi proteinet ASNA1 för att kunna hämma dess funktion i cancerceller och därmed göra cancercellerna mer känsliga för cellgifter. Läs mer på Cancerfondens webbplats. 2 Hur faktorer hos individen och tumör påverkar överlevnaden hos patienter med hepatocellulär cancer (levercancer) Patienter som insjuknar i hepatocellulär cancer (HCC) har ofta en dålig prognos och femårsöverlevnaden är bland de sämsta bland tumörtyper, cirka 10 procent. Om patienttumören inte är för avancerad och stor är levertransplantation ett behandlingsalternativ. Vi ser idag att utvecklingen av HCC styrs av bakomliggande faktorer, vilket gör det viktigt att undersöka individspecifika egenskaper i relation till behandlingseffekter. För närvarande används urvalskriterier som kan utesluta vissa patienter som skulle ha överlevt med en levertransplantation.

Syftetet med vår forskning - Genom att utforska nya och förhoppningsvis mer förfinade och diagnosspecifika instrument hoppas vi nu utöka de kriterier som gör det möjligt att finna en botande behandling för fler individer. Men även identifiera de patienter där palliativ behandling passar bäst. 3a Bekämpar malignt melanom på två fronter Allt fler människor drabbas av cancer. Allra mest ökar hudcancerformen malignt melanom. I detta projekt undersöker vi hur sjukdomen uppstår och söker efter nya mål för läkemedel – processer eller mekanismer som kan påverkas med medicin. Vi kommer studera sjukdomen i genmodifierade möss, och i möss som bär på mänskliga tumörer. Behandlingen kommer kunna bli mer individanpassad och patienten kan få rätt behandling samtidigt som onödig medicinering undviks. Målet är nya livräddande läkemedel. Läs mer på Knut och Alice Wallenbergsstiftelsens webbplats

3b När metastaser av malignt melanom är lokaliserade till en extremitet eller till levern kan de behandlas med isolerad regional hyperterm perfusion av cellgiftet melfalan. I ett perfusionssystem kan man ge höga doser cytostatika lokalt utan att skada patienten. Hur effekterna av denna behandling påverkar de kroppsegna immunologiska mekanismer är dåligt studerat. En hypotes är att den leder till immunogen celldöd och aktivering av immunförsvaret. Om cytotoxiska lymfocyter bidrar till den kraftiga behandlingseffekt vi ser vid isolerade hyperterma perfusioner av melanommetastaser så motiverar detta att melfalan kombineras med immunstimulerande behandling och histamindihydroklorid.

Medarbetare i projekten • Gautam Kao • Eva Philipsson • Peter Scherman • Dorota Raj • Magnus Rizell • Malin Sternby Eilard • Jonas Nilsson • Anna Martner • Per Lindner • Roger Olofsson

Finansiärer av projekten • Cancerfonden • BioCare • ALF-projektmedel Västra Götaland • Knut och Alice Wallenbergs stiftelsen (Martin Bergö huvudsökande) • Sahlgrenska akademin Huvudhandledare • Malin Sternby Eilard • Junko Johansson Intervjuer i mediaIntervju Cancer World - Peter Naredi: a “can do” leader for Europe's cancer surgeons Intervju MedScape inför 2015 års ECC-konferens med tema; “Att förstärka de multidiciplinära teamen inom cancervården"Intervju Akademiliv 2013 -En cancerkirurg med framtidstro eCancer: Prof Naredi talks to ecancertv at ECC 2015 about the use of surgery in synchronous oligometastatic disease. Böcker Redaktör/medförfattare Studentlitteratur; • Kirurgi, rev 2010 Mag-tarmkanalens cancersjukdomar, 2013 Övrigt • Past President ECCO (European cancer organisation) • Past president at The European Society of Surgical Oncology ESSO 2011

HedersmedlemEuropean Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). 2012 Society of Italian Surgical Oncology (SICO). 2012 Svensk kirurgisk förening. 2012 Hellenic society of Surgical Oncology. 2013 BASO – the organisation for Cancer Surgery, UK. 2015