Länkstig

Caroline Vilhav

Anknuten till forskning

Avd för
kirurgi
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3, SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Avd för Kirurgi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Caroline Vilhav

Caroline Vilhav disputerar 4 juni 2021.

Titeln på avhandlingen är; Translational and clinical aspects of pancreatic cancer. Länk till avhandingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Ökad kunskap kring tidigupptäckt och behandling av bukspottkörtelcancer