Länkstig

Sara Blom

Om Sara Blom

Jag disputerade 2022 med avhandlingen Unmet need for mental healthcare among men Sweden: Gendered pathways to care. Avhandlingen pekar på att män i högre utsträckning än kvinnor stöter på hinder på vägen till vård för psykisk ohälsa, och därmed i lägre grad får den vård de behöver. Vissa undergrupper av män, som de med lägre utbildningsnivå och de med lägre kunskap om psykisk ohälsa, verkar vara mer sårbara. Avhandlingen har fått en del uppmärksamhet i media.

Mina forskningsintressen rör psykisk ohälsa, jämlik tillgång till vård, maskulinitetsnormer och våld i nära relation. Min masteruppsats i folkhälsovetenskap handlade om pojkars utsatthet för våld inom familjen i Rwanda, relaterat till risken att använda våld mot sin partner som vuxen.

I botten är jag legitimerad sjuksköterska, och har arbetat kliniskt i både Norge och Sverige.

Press om avhandlingen (utvalda artiklar): https://www.dn.se/insidan/fa-man-soker-vard-for-psykisk-ohalsa/ (Dagens Nyheter)

https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/psykiska-diagnoser/man-soker-inte-vard-for-psykisk-ohalsa-trots-symtom/ (Expressen)