Länkstig

Emma Hansson

Professor, adjungerad

Avd för
plastikkirurgi
Besöksadress
Gröna stråket 8 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Emma Hansson

Adj professor och överläkare i plastikkirurgi med ansvar för bröstforskningen på Avd för plastikkirurgi. Forskningen är främst inriktad mot tillstånd som kräver rekonstruktiv bröstkirurgi, med fokus på indikationer, kirurgiska tekniker, livskvalitet och hälsoekonomi.

Läs en artikel om Emma Hansson och hennes forskargrupp i Sahlgrenskaliv

Researchgate

Några pågående projekt:

Västsvenska ADM-studien - direktrekonstruktion med syntetiska och biologiska nät.

Direktrekonstruktion av stora och ptotiska bröst

GoBreast - olika metoder för senkrekonstruktion av bröst efter cancer

Vävnadsförflyttning från ryggen

Psykologiska perspektiv på bröstrekonstruktion: effekter av förväntningar, kroppsuppfattning och komplikationer på utfallet

Inflammation i bröstfett ALF-projekt: Kliniska studier vid rekonstruktiv bröstkirurgi

Indikationer för bröstreduktion

Finansiärer av projekten:

ALF

Göteborgs Läkaresällskap

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Bröstcancerförbundet

Cancerfonden

Pågående doktorandprojekt:

Huvudhandledare

Ragnvald Brekke, Universitetet i Bergen

Fredrik Brorson

Christian Jepsen

Jonas Löfstrand

Linn Weick

Emmelie Widmark Jensen

Böcker:

Att skriva medicinsk vetenskap: en handbok

Writing for the medical sciences: konsten att skriva bra på engelska

Två kapitel i: Liposuction: Principles and practice

I media:

Skönhetsutredningen förvandlar våra patienter till konsumenter

Lagförslag kan bana vägen för efterfrågestyrd vård

Kvalitetsindikatorer bör granskas kritiskt

"Jag har använt de här delarna av kroppen, nu behöver jag dem inte mer"

"Rensa upp marknaden för plastikkirurgi"

Priser:

Pris till yngre framgångsrik klinisk forskare inom Region Skåne, 2013.

Senior clinical investigator award, Cancerfonden, 2021.

Övrigt:

Ordförande Svensk Plastikkirurgisk Förening 2018-2022, Vice ordförande 2015-2018, Övrig ledamot 2012-2015

Ledamot utbildningskommittén för plastikkirurgi, 2011-

SPUR-samordnare för plastikkirurgi, 2013-2021

ST-studierektor för plastikkirurgi, 2015-