Länkstig

Christina Bergh

Anknuten till forskning

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 Kvinnoklin SU/Östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken SU Östra
41685 Göteborg

Om Christina Bergh

Christina Bergh är professor i Obstetrik och Gynekologi samt chef för HTA centrum (Health Technology Assessment) i VGR. Vidare registerhållare för det Nationella kvalitetsregistret för assisterad reproduktion. Hennes forskningsprogram har titeln:Assisterad befruktning: Kvalitet och säkerhet Sammanfattning Projektet handlar om in-vitro fertilisering och fokuserar på kvalitets- och säkerhetsaspekter gällande denna teknik. Projektet är uppdelat i flera delar:

1. Ett-embryo återförande (SET) 2. Barnuppföljning efter ART (Assisted Reproductive Technologies) 3. Övervikt och IVF 4. Patienttillfredsställelse 5. Anti Müllerian Hormone (AMH) som predictor vid IVF 6. Odling av humana embryon i ett slutet system

De nationella SET-studierna avser att besvara frågan om barn födda i enkelbörd efter SET har ett bättre obstetriskt utfall jämfört med barn födda efter återförande av två embryon (DET) och om SET-barnens utfall är jämförbart med barn födda efter spontan konception.

Projektet CoNARTaS (Committee of Nordic Assisted Reproductive Technologies and Safety) innebär tillskapande av en av världens största databaser för IVF-barn och är ett nordiskt samarbetsprojekt. Databasen innehåller för närvarande mer än 170 000 barn födda efter ART och mer än 7 miljoner barn födda efter spontan konception. Avsikten är att jämföra IVF-barn med barn födda efter spontan konception genom samkörning med populations- och kvalitetsregister och på så sätt klargöra om IVF-barnen löper ökade obstetriska och neonatala risker och risker på längre sikt. Speciellt viktigt i ett sådant omfattande projekt är att undersöka risker för lågfrekventa åkommor såsom cancer och ”imprinting” sjukdomar. Projektet avseende fetma och infertilitet skall undersöka om viktnedgång under kontrollerade former för kvinnor med BMI >30 ger en förhöjd förlossningsfrekvens jämfört med obehandlade kontroller. Projektet innehåller bl.a. en randomiserad multicenterstudie i Sverige och Danmark i samarbete mellan IVF- och obesitasenheter.

Studien avseende patienttillfredsställelse har utvecklat ett webbaserat, kortfattat frågeformulär för att mäta patienttillfredsställelse vid IVF-behandling. Resultaten ingår i det Nationella kvalitetsregistret för IVF. Hormonet AMH, som produceras av ovariets granulosaceller, har visat sig vara ett mått på ovarialreserv. Vi har genomfört en randomiserad kontrollerad studie där vi utvärderat AMH som prediktor för ovarialrespons. En internationell studie pågår. Flera studier pågår där embryon som odlas i ett slutet system med och utan sk Time-lapse teknologi jämförs med konventionell odling avseende embryoutveckling och graviditets/födelsefrekvens.  

Medarbetare Snorri Einarsson Erica Ginström Ernstad Ann-Louise Gejervall Herborg Holter Linda Kluge Karin Källén Kersti Lundin Åsa Magnusson Emma Norrman Hannah Park Zoha Saket Nona Sargasan Annika Strandell Ann Thurin-Kjellberg Ulla-Britt Wennerholm  

Finansiärer ALF Göteborgs Läkaresällskap Handlanden Hjalmar Svenssons Forskningsfond