Länkstig

Kristina Hedfalk

Proprefekt

Svenskt NMR-centrum vid
GU
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
6455
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Proprefekt

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
6455
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregata 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
6455
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Om Kristina Hedfalk

Forskning

Min forskning riktar sig mot membranbundna proteiners struktur, funktion och reglering med ett särskilt fokus på aquaporiner; vattenkanalar i cellmembranet hos allt levande. Ett stort intresse finns också för att uppnå en ökad kunskap om produktionen av membranbundna proteiner i syfte att minimera den välkända "flaskhalsen" för detaljstudier av eukaryota membranproteiner i synnerhet.

Forskningsgrupp: Jessica Glas (doktorand) & Ulrika Lind (1:e forskningsingenjör)

Citeringar: https://scholar.google.se/citations?user=_gE3NHsAAAAJ&hl=sv

Undervisning

Jag undervisar i biokemi, avancerade nivå, samt på Receptarieprogrammet:

  • Design och produktion av biomolekyler (KEM350); kursansvarig
  • Examenskursen på Receptarieprogrammet (FAR200); kursansvarig

Uppdrag

  • Proprefekt vid institutionen

Protein Production Sweden - PPS

Hedfalks lab utgör en lokal nod i Protein Production Sweden (PPS; www.gu.se/pps), en nationell forskningsinfrastruktur etablerad 2022. PPS fokuserar på produktion och rening av (huvudsakligen) rekombinanta proteiner för alla svenska forskare. De sju ingående PPS laboratorierna använder flera olika experssionssystem vilka tillåter produktion av många olika typer av proteiner. Forskare når PPS infrastrukturen via en gemensam portal och erhåller individuellt stöd baserat på deras forskningsbehov genom hela processen för protein produktion och rening. Detta kan inkludera alla steg från rådgivning till initial design till slutlig kvalitetskontroll, eller enskilda eller flera steg av processen.

För att få mer information om PPS' service och ingående noder, eller för att ansöka om stöd för projekt, besök:

www.gu.se/pps

Kontakta gärna ansvarig för noden för protein produktion i jäst: Kristina Hedfalk (kristina. hedfalk@gu.se)

Personlig webbsida