Länkstig

Kristina Hedfalk

Proprefekt

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 c
41390 Göteborg
Rumsnummer
1208
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Proprefekt

Svenskt NMR-centrum vid
GU
Besöksadress
Medicinaregatan 5C
41390 Göteborg
Postadress
Box 465
40530 Göteborg

Proprefekt

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 C
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Kristina Hedfalk

Forskning

Min forskning riktar sig mot membranbundna proteiners struktur, funktion och reglering med ett särskilt fokus på aquaporiner; vattenkanalar i cellmembranet hos allt levande. Ett stort intresse finns också för att uppnå en ökad kunskap om produktionen av membranbundna proteiner i syfte att minimera den välkända "flaskhalsen" för detaljstudier av eukaryota membranproteiner i synnerhet.

Forskningsgrupp: Jessica Glas (doktorand), Johanna Landén (Kandidatstudent kemi), Linnéa Gröndahl (Kandidatstudent farmaci), Nathalie Shehadeh (Magisterstudent farmaci)

Citeringar: https://scholar.google.se/citations?user=_gE3NHsAAAAJ&hl=sv

Undervisning

Jag undervisar i biokemi, både grund- och avancerade nivå, samt på Receptarieprogrammet:

  • Design och produktion av biomolekyler (KEM350); kursansvarig
  • Examenskursen på Receptarieprogrammet (FAR200); kursansvarig

Uppdrag

  • Proprefekt vid institutionen

Personlig webbsida