Länkstig

Jonas Warringer

Universitetslektor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Fax
031-786 25 99
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
2301
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Jonas Warringer

Cellens molekyler, såsom DNA, RNA och proteiner, ändras över generationer och detta skapar ärftliga skillnader mellan celler och organismer och driver anpassning till omgivningen. Cancer, infektion och resistens mot kemisk terapi och antibiotika är medicinska konsekvenser av denna molekylära evolution. Vi kopplar samman principer som används inom evolutionsbiologi, populationsgenetik och molekylär och cellulär biologi för att förstå konsekvenserna av skillnader i enskilda DNA baspar och i geners kopietal, vikten av neutral evolution och naturlig selektion, de genetiska grundvalarna för komplexa egenskaper, och hur förändringar i kärnans, organellers och plasmiders arvsmassa påverkar åldrande, cancer och resistens mot kemoterapi och antibiotika. Ofta arbetar vi med mikrober, såsom den vanliga bagarijästen Saccharomyces cerevisiae och bakterien Escherichia coli, vilken lever i tarmkanalen på varmblodiga djur, som modeller. Vi verkar i kontaktytan mellan experimentell och datorbaserad biologi och använder oss av data från sekvensering av hela arvsmassor, automatiserade mätningar av cellers tillväxt och molekylär och cellulära tekniker, tillsammans med beräkningar och modeller.