Länkstig

Eva Zetterman

Universitetslektor

Avdelningen för
genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E246
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Eva Zetterman

Docent i Konst- och bildvetenskap

Forskning

Jag disputerade 2003 i Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet på doktorsavhandlingen Frida Kahlos bildspråk – ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet. Avhandlingen har därefter publicerats i ytterligare tre utgåvor, 2005, 2007 och 2011 (varav en talbok). Efter disputationen har jag ägnat mig åt forskning om visuella uttryck i USA för självdefinierade identiteter bland Xicans (Chicanas/Chicanos), muraler på väggar i det offentliga gaturummet i Kalifornien, om street performance av konstnärsgruppen Asco och om maktrelationer på konstscenen i Los Angeles. Jag har även medverkat i ett nationellt forskningsprojekt om representationen av kvinnliga bildkonstnärer i de fyra största konstmuseerna i Sverige och nyligen slutfört en studie om feministisk aktivism på konstscenen i Göteborg på 70-talet. (Se under publikationer). En påbörjad studie handlar om den Göteborgsbaserade bildkonstnären Karin Parrow (1900–1984), som under sitt liv var väldigt produktiv, medverkade i ett stort antal konstutställningar, uppmärksammades i konstkritik och sålde mycket, men som blivit marginaliserad inom historieskrivningen.

Undervisning och administration

Sedan 2015 är jag verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet där jag undervisar i Genusvetenskap och Kulturvetenskap. Mina tidigare undervisningserfarenheter omfattar undervisning i Konstvetenskap, Konst- och bildvetenskap, Latinamerikakunskap och Tillämpad konst i trä, textil och metall vid Göteborgs universitet (1995–2006), i Konstvetenskap vid Halmstad högskola (2004–2005), i Konst- och bildvetenskap vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet (2005), och i Konst- och bildvetenskap, Kulturstudier och Genusvetenskap vid Karlstads universitet (2007–2015). Vid Karlstads universitet utvecklade jag även ett stort antal kurser i Konst- och bildvetenskap och Kulturstudier, jag var ämnesansvarig för Konst- och bildvetenskap och för Kulturstudier, programansvarig för Kulturvetarprogrammet (180 hp) samt projektansvarig för utveckling av Kulturvetarprogrammet.

Samverkan

Jag är sedan 2015 medlem av forskningsnätverket Göteborgskvinnor i rörelse/r och sedan 2010 av Swedish Association for American Studies (SAAS), där jag 2014–2020 var styrelsemedlem. På uppdrag av Danmarks Akkrediteringsinstitut (AI) vid Uddannelses- og Forskningsministeriet i Köpenhamn var jag kalenderåret 2018 anlitad som fackexpert för ackrediteringen av kandidat- och masters-program i Performance Design vid Roskilde Universitet (RUC), ett arbete som fortsatte under kalenderåret 2020 genom uppföljning av ackrediteringsprocessen av kanditat- och masters-program i Performance Design vid Roskilde universitet. Under mina år vid Karlstads universitet var jag fram till 2015 medlem av den kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo) och av the Local Advisory Board for GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.

Tidigare samverkansprojekt inkluderar även medverkan i en expertgrupp i Västra Götalandsregionen för visuell konst i det offentliga gaturummet (2013), medverkan i en arbetsgrupp vid Kultur i Väst i samarbete med Skövde konstmuseum och KRO/KIF i Väst för normkritisk genusmedvetenhet för konstprofessionella vid konstmuseer och konsthallar (2010–2013), medverkan i en arbetsgrupp vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun för konstnärlig utsmyckning av Tingvallahallarna (2007–2008), färdledare för kunder till klädföretaget Gudrun Sjödén Design AB på resor i Mexiko på temat 'I Frida Kahlos fotspår' som organiserades av Äventyrsresor (2007–2008), samt som redaktör (2003–2004) för peer-review tidskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap). Jag har deltagit i flera symposier och paneler, hållit ett stort antal föredrag och offentliga föreläsningar, samt samverkat med ett flertal lärosäten, kulturinstitutioner, kulturorganisationer och kulturföreningar. Jag är med i flera tvär- och mångvetenskapliga nätverk och för gärna in perspektiv från möten med sammanhang utanför Europa.

I medierna

Sveriges Radio P1 Bildningsbyrån – Att tänka mot strömmen 2023-04-29 Frida Kahlo – magisk realism

YouTube 2021-05-11 Art, Borders and Belonging. On Home and Migration

YouTube 2021-05-10 What is the power of visual culture?

Göteborgskvinnnor i rörelse/r 2021-03-11 Intervjuserie Möt skribenten

alba.nu | Om kultur, vetenskap & samhälle 2021-03-07 Att ge upp har inte övervägts

Anekdot | Bildningspodden 2020-11-11 #121 Frida Kahlo

Göteborgs-Posten 2020-07-19 De satte färg på ett grått Göteborg

RSK | Röda Stens Konsthall 2019-11-07 Fullspäckat program under biennalens sista vecka

Sveriges Radio P3 – Historia 2018-05-31 Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst

Sveriges Radio P1 – Nordegren & Epstein i P1 2017-10-05 Två män, två kulturinstitutioner

Moderna museet – Om samlingen – Forskning 2015-11-09 Hur ser könsfördelningen ut i samlingarna på svenska konstmuseer?

Arbetaren 2015-08-30 Frida Kahlo bortom kvinnomartyrmyten

Sveriges Radio P1 – Radiokorrespondenterna 2015-08-03 Kulturell likriktning, husvisningar och Frida Kahlos nagellack

Sveriges Radio P1 - Radiokorrespondenterna 2015-08-03 Från udda fågel till allmängods

Sydsvenskan 2013-09-07 Bilden av en konstnär

Tidningen Kulturen 2013-03-08 Frida Kahlo och den kvinnliga stilen

NWT – Kultur 2012-03-18 Från muralmålningar till graffiti

Kobraradio | K103 – Göteborgs studentradio 2012-03-07 Konsten, makten och härligheten

Expressen | GT 2011-11-28 Jämställdhetens konst

Göteborgs-Posten 2011-10-31 Kahlo och Rivera bortom myterna

Dagens Nyheter – Kultur 2011-10-27 Visionärt och revolutionärt från Latinamerika

Ada 2011-10-12 Det personliga är politiskt – Frida Kahlo och en postkolonial mexikansk identitet

Nationella sekretariatet för genusforskning – Aktuellt 2011-06-14 Genusperspektiv på konst, karriär och kvalitet

Fria Tidningen 2011-04-18 Konstsamlingar granskade ur genusperspektiv

Nationella sekretariatet för genusforskning – Nyheter 2011-03-09 Vem går till konsthistorien?

SVT Kulturnyheterna 2010-07-07 Svenska konstsamlingar ska genusgranskas

Aftonblandet 2007-11-09 Kvinnan som offer – nu igen

Populär Historia 2007-08-16 Frida Kahlo – med blick för Mexico

Göteborgs-Posten 2005-09-09 En alltför enkel bild av Frida Kahlo: Tate Modern bygger vidare på myterna om Frida Kahlo och väjer för en mer komplicerad bild

Läkartidningen 2004:7 Volym 101 Jag har världsrekord i operationer

Svenska Dagbladet 2004-01-14 Kahlos lidande som symbol för Mexikos

Ystads Allehanda 2003-10-09 En ny bild av Frida Kahlo

Aftonbladet 2003-06-04 Kahlo och myterna

Folkbladet 2003-10-03 En ny bild av Frida Kahlo

Expressen 2003-05-30 Rätten att inte le

Nationella sekretariatet för genusforskning – Nyheter 2003-05-04 | Genus 2003:2 Myterna om Frida Kahlo

Sydsvenskan 2002-12-21 Frida Kahlo – varken offer eller objekt