Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Zetterman

Universitetslektor

Avdelningen för
genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvetenskaper
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Eva Zetterman

Docent, universitetslektor i Konst- och bildvetenskap

Forskning

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2003 i Konst- och bildvetenskap på doktorsavhandlingen Frida Kahlos bildspråk – ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet. Avhandlingen har senare publicerats i ytterligare tre utgåvor, 2005, 2007 och 2011 (varav en talbok). Efter disputationen har jag ägnat mig åt forskning om museer, gatukonst, konstscenen i Los Angeles, kvinnliga konstnärskap och Chicana/o Studies. (Se nedan för publikationer). Nu aktuella forskningsområden är performancekonst och kritisk historiografi.

Undervisning

Sedan 2015 är jag verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet där jag undervisar på kurser i Genusvetenskap, på kandidatprogrammet Kultur, på masterprogrammen Kultur och demokrati och Gendering Practises, på Institutionen för kulturvetenskapers forskarutbildning, samt på kurser vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tidigare undervisningserfarenheter inkluderar undervisning på kurser vid Göteborgs universitet i Konst- och bildvetenskap, Latinamerikakunskap och Tillämpad konst, vid Halmstad högskola i Konstvetenskap, vid Växjö universitet i Konst- och bildvetenskap, och vid Karlstads universitet i Konst- och bildvetenskap, i Kulturstudier och i Genusvetenskap. Vid Karlstads universitet där jag utvecklade ett stort antal kurser i Konst- och bildvetenskap och i Kulturstudier var jag ämnesansvarig för Konst- och bildvetenskap och för Kulturstudier, programansvarig för Kulturvetarprogrammet (180 hp), projektansvarig för utveckling av Kulturvetarprogrammet, samt medlem av den kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo) och av the Local Advisory Board for GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.

Samverkan

Jag är sedan 2014 styrelsemedlem av Swedish Association for American Studies (SAAS). Under kalenderåret 2018 var jag på uppdrag av Danmarks Akkrediteringsinstitut (AI) vid Uddannelses- og Forskningsministeriet i Köpenhamn anlitad som fackexpert för ackreditering av kandidat- och masterprogram i Performance Design vid Roskilde Universitet (RUC). Detta arbete fortsätter under 2020 genom uppföljning av ackrediteringsprocessen av kanditat- och masterprogram i Performance Design vid Roskilde universitet. Tidigare samverkansprojekt inkluderar medverkan i en expertgrupp i Västra Götalandsregionen för visuell konst i det offentliga gaturummet, medverkan i en arbetsgrupp vid Kultur i Väst i samarbete med KRO/KIF i Väst och Skövde konstmuseum för normkritisk genusmedvetenhet för konstprofessionella vid konstmuseer och konsthallar, medverkan i en arbetsgrupp vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun för konstnärlig utsmyckning av Tingvallahallarna, färdledare för kunder till modeföretaget Gudrun Sjödén Design AB på resor i Mexiko på temat 'I Frida Kahlos fotspår' organiserade av Äventyrsresor, medverkan i ett nationellt forskningsprojekt finansierat av Statens kulturråd om representation av kvinnliga bildkonstnärer i konstmuseer i Sverige, samt som redaktör för peer-review tidskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap). Jag har deltagit i flera symposier och paneler hållit ett stort antal föredrag och offentliga föreläsningar i samverkan med lärosäten, kulturinstitutioner, kulturorganisationer och kulturföreningar. Jag är med i flera tvär- och mångvetenskapliga nätverk, och för gärna in perspektiv från möten med sammanhang utanför Europa.

I medierna

Sveriges Radio P1 – Nordegren & Epstein i P1 2017-10-05 Två män, två kulturinstitutioner

Moderna museet – Om samlingen – Forskning 2015-11-09 Hur ser könsfördelningen ut i samlingarna på svenska konstmuseer?

Arbetaren 2015-08-30 Frida Kahlo bortom kvinnomartyrmyten

Sveriges Radio P1 – Radiokorrespondenterna 2015-08-03 Kulturell likriktning, husvisningar och Frida Kahlos nagellack

Sveriges Radio P1 - Radiokorrespondenterna 2015-08-03 Från udda fågel till allmängods

Sydsvenskan 2013-09-07 Bilden av en konstnär

Tidningen Kulturen 2013-03-08 Frida Kahlo och den kvinnliga stilen

NWT – Kultur 2012-03-18 Från muralmålningar till graffiti

Kobraradio | K103 – Göteborgs studentradio 2012-03-07 Konsten, makten och härligheten

Expressen | GT 2011-11-28 Jämställdhetens konst

Göteborgs-Posten 2011-10-31 Kahlo och Rivera bortom myterna

Dagens Nyheter – Kultur 2011-10-27 Visionärt och revolutionärt från Latinamerika

Ada 2011-10-12 Det personliga är politiskt – Frida Kahlo och en postkolonial mexikansk identitet

Nationella sekretariatet för genusforskning – Aktuellt 2011-06-14 Genusperspektiv på konst, karriär och kvalitet

Fria Tidningen 2011-04-18 Konstsamlingar granskade ur genusperspektiv

Nationella sekretariatet för genusforskning – Nyheter 2011-03-09 Vem går till konsthistorien?

SVT Kulturnyheterna 2010-07-07 Svenska konstsamlingar ska genusgranskas

Aftonblandet 2007-11-09 Kvinnan som offer – nu igen

Populär Historia 2007-08-16 Frida Kahlo – med blick för Mexico

Göteborgs-Posten 2005-09-09 En alltför enkel bild av Frida Kahlo: Tate Modern bygger vidare på myterna om Frida Kahlo och väjer för en mer komplicerad bild

Läkartidningen 2004:7 Volym 101 Jag har världsrekord i operationer

Svenska Dagbladet 2004-01-14 Kahlos lidande som symbol för Mexikos

Ystads Allehanda 2003-10-09 En ny bild av Frida Kahlo

Aftonbladet 2003-06-04 Kahlo och myterna

Folkbladet 2003-10-03 En ny bild av Frida Kahlo

Expressen 2003-05-30 Rätten att inte le

Nationella sekretariatet för genusforskning – Nyheter 2003-05-04 | Genus 2003:2 Myterna om Frida Kahlo

Sydsvenskan 2002-12-21 Frida Kahlo – varken offer eller objekt

Publikationer registrerade i DiVA