Länkstig

Malin Broberg

Professor

Psykologiska
institutionen
E-post
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Rektor

Universitetsledningen
Telefon
E-post
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Malin Broberg

Malin Broberg är sedan 1 juli 2023 rektor vid Göteborgs universitet. Rektor är linjechef, myndighetschef och universitetets huvudrepresentant i externa sammanhang. Rektor är ordförande i ledningsrådet, centrala arbetsmiljökommittén och har övergripande ansvar för arbetsmiljön.

Malin Broberg var tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon är legitimerad psykolog, utbildad vid Umeå universitet och med klinisk bakgrund från barn- och ungdomshabilitering. Malin Broberg blev professor i psykologi 2013. Hennes forskning spänner över flera områden som hur det svenska välfärdssystemet fungerar för familjer med barn med funktionsnedsättningar, hur olika individer hanterar stress och hur skador på hjärnan påverkar barns utveckling.

Malin Broberg har främst undervisat inom utvecklingspsykologi, funktionsnedsättning och vetenskaplig metod, samt handledning av uppsatser och doktorander främst inom sina egna forskningsområden.

Malin Broberg har tillbringat perioder utomlands, främst i USA. Under åren 2013 till 2016 var hon FoU-samordnare inom Västra Götalandsregionens förvaltning för habilitering och hälsa. Hon har under tre år varit huvudsekreterare för International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD).