Länkstig

Malin Broberg

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Dekan

Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Dekan

Samhällsvetenskapliga
fakultetsstyrelsen
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Malin Broberg

Utvecklingspsykologi. Familjer med barn med funktionshinder.

Bakgrund

Malin Broberg är legitimerad psykolog utbildad vid Umeå universitet och med klinisk bakgrund från barn- och ungdomshabilitering.

Undervisning

Malin undervisar främst i utvecklingspsykologi, funktionsnedsättning och vetenskaplig metod. Malin handleder också uppsatser och doktorander främst inom sina egna forskningsområden.

Forskningsintresse

Malins forskningsintresse ligger inom området pediatrisk psykologi som handlar om utveckling och psykisk hälsa hos barn med medicinsk risk såsom kroppsliga sjukdomar och funktionsnedsättning. Huvudfrågan är hur vi kan öka förutsättningarna för psykisk hälsa hos barn med sjukdom och funktionsnedsättning och fokus i projekten är till exempel att undersöka hur föräldrar till barnen mår och vilket stöd de upplever att de behöver för att kunna vara den bästa möjliga förädlarna till sina barn men även hur den kognitiva och känslomässiga utvecklingen hos barn med olika sjukdomar och funktionsnedsättning ser ut.

Pågående forskning

  • RiFS - Riktat föräldrastöd. Finansierat av Folkhälsoinstitutet. Tillsammans med Mikaela Starke institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet och doktoranderna Hera Nowak och David Norlin
  • Vesslan – Utveckling och testning av en metod för att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar skall kunna skatta sin psykiska hälsa. Finansierat av FORMAS, Vinnova, Forte och VR. Tillsammans med Fil Dr Petra Boström och docent Jakob Åsberg
  • Psykologisk utveckling hos barn som föds med hjärtfel. Finansierat bland annat av VG-regionen och Hjärt- och lungfonden. Tillsammans med MD och professor Jan Sunnergård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och doktorand Carmen Ryberg
  • Fosterdiagnostiska val och psykisk hälsa hos par med känd genetisk sjukdom som vill bli föräldrar. Finansierat bland annat av VG-regionen och Sten A Olssobns Fond. Tillsammans med MD Ann Thurin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand Stina Järvholm
  • Kognitiv utveckling hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi. Finansierat bladn annat av VG-regionen. Tillsammans med MD och professor Mar Tulinius vid Drottning Silvias barn- och ungdomassjukhus och doktorand Jonas Gillenstrand.