Länkstig

Ingrid Henriksson

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinargatan 8 b, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A622
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Ingrid Henriksson

2009 disputerade jag med avhandlingen Aphasia and the Challenge of Writing. Jag är lektor på Enheten för logopedi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Jag blev färdig logoped 1986, har arbetat bland annat på Afasilinjen på Oskarshamns folkhögskola och på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus. Under åren 2002-2005 var jag studierektor och 2009-2014 programansvarig för Logopedprogrammet vid GU. Sedan 2015 är jag ordförande i Utbildningskommittéen för audiologi och logopedi.  

Undervisning

Jag undervisar främst om afasi och andra språkstörningar som är relaterade till förvärvade hjärnskador. Vidare handleder jag examensarbeten, masteruppsatser och doktorandarbeten.  

Forskning

Min forskning handlar om hur språket påverkas hos personer med afasi. Jag har särskilt intresserat mig hur afasi påverkar förmågan att skriva och läsa - både hur personen själv upplever det men också hur man kan undersöka och träna upp förmågorna igen.