Länkstig

Louise Holmer

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Louise Holmer

Fil. lic., biträdande forskare, SAOL- och SO-redaktionen

  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO2): nyord, modernisering av befintliga definitioner och språkprov. Publiceras 2021.
  • Svenska Akademiens ordlista (SAOL): nya ord i SAOL14 (2015), fortsatt underhåll av databasen
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO, 2009) som app för iOS och Android (2015): testning
  • SAOLhist (2013): korrekturläsning, testning
  • SAOL 13: testning av appversion för iOS (2011), användarundersökning av appen 2015
  • Lexin svenska ord (2011): nya uppslagsord i den uppdaterade nätversionen (fjärde upplagan)
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009): inläggning av idiomexempel, modernisering av syntaktiska exempel
  • SAOL Plus (2007): genomgång av verbens och adjektivens böjningsformer i den bakomliggande databasen SMDB (svensk morfologisk databas)

Avhandlingsämne

Sedan vårterminen 2017 är jag antagen som doktorand på halvtid i nordiska språk med avhandlingsämnet "Verbalsubstantiv på -ande i ordböcker och korpusar". I arbetet undersöker jag avledningstypen -ande/-ende och ord som slutar på dessa ändelser. Deras förekomst som uppslagsord i moderna svenska ordböcker jämförs med samtida språkbruk i form av textkorpusar. Handledare är Benjamin Lyngfelt, Lena Rogström och Yvonne Adesam.

Hösten 2016 publicerades min licentiatuppsats Grammatik i SAOL som handlar om hur grammatisk information kommer till uttryck i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från den första upplagan (1874) till den trettonde (2006).

Intresseområden: lexikografi, lexikologi, grammatik, ordböcker, SAOL, SAOLhist, SO, SAOB, språkhandledning, retorik

Övrigt

Undervisning VT2022: Svenska med språkvetenskaplig inriktning, Språkkonsultprogrammet, Retorik

Undervisning HT2021: ASK språkhandledning, Språk och makt

Undervisning VT2021: Retorik för yrkesverksamma, Retorik

Undervisning HT2020: Retorik, Språk och makt, Lexikologi och lexikografi

Ansvarig för seminarieserien i Lexikologi, lexikografi och fraseologi (Lexfras).

Foto: Hanna Andersson, Synantrop