Länkstig

Louise Holmer

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Forskare

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Telefon
Fax
031-786 44 55
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Louise Holmer

Fil. dr i nordiska språk 2022

Fil. lic. i nordiska språk 2017

Forskare, SAOL- och SO-redaktionen. Ingår i Språkbanken Text och institutionens profilområde Lexfras.

I september 2022 försvarade jag min avhandling Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. Hösten 2016 publicerades min licentiatuppsats Grammatik i SAOL som handlar om hur grammatisk information kommer till uttryck i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från den första upplagan (1874) till den trettonde (2006).

Mina främsta forskningsområden (2024) är bl.a. följande:

  • avledningar i ordböcker
  • Olof Östergren och hans verk Nusvensk ordbok (1919-1972). Forskningsområdets arkivbesök har finansierats av Svenska Akademien.
  • neologismer och utmönstring av uppslagsord

Andra forskningsprojekt, aktuella och avslutade:

Intresseområden: lexikografi, lexikologi, grammatik, ordböcker, SAOL, SAOLhist, SO, SAOB, språkhandledning, retorik, vetenskapligt skrivande.

Undervisning

VT2024: Retorik, lärarutbildning, Språkkonsultprogrammet

HT2023: Retorik, Lexikografi, Språk och makt, lärarutbildning

VT2023: Retorik, lärarutbildning, Språkkonsultprogrammet

Övriga uppdrag

Ansvarig för seminarieserien i Lexikologi, lexikografi och fraseologi (Lexfras).

Svensk landsredaktör LexicoNordica 2024-2028.

Deltagare i ENEOLI (European Network for Lexical Innovation) 2023-2027

Foto: Hanna Andersson, Synantrop