Länkstig

Louise Holmer

Forskare

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Fax
031-786 44 55
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Fax
031-786 44 55
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Louise Holmer

Fil. dr i nordiska språk 2022

Fil. lic. i nordiska språk 2017

Forskare, SAOL- och SO-redaktionen. Ingår i Språkbanken Text och institutionens profilområde Lexfras.

I september 2022 försvarade jag min avhandling Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. Hösten 2016 publicerades min licentiatuppsats Grammatik i SAOL som handlar om hur grammatisk information kommer till uttryck i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från den första upplagan (1874) till den trettonde (2006).

Mina främsta forskningsområden (2023) är avledningar i ordböcker, dvs. en fortsättning på avhandlingsarbetet, och dessutom Olof Östergren och hans verk Nusvensk ordbok. Nusvensk ordbok gavs ut under stora delar av 1900-talet, och ordboken kom att omfatta mer än 6 000 sidor till slut (planerat antal var 800 och budgeterad tid var tre år). Olof Östergren hade ca 60 000 volymer i sitt privata bibliotek, och en stor del av böckerna donerades till Umeå universitetsbibliotek.

Forskningsområdets arkivbesök har finansierats av Svenska Akademien.

Andra forskningsprojekt, aktuella och avslutade:

Intresseområden: lexikografi, lexikologi, grammatik, ordböcker, SAOL, SAOLhist, SO, SAOB, språkhandledning, retorik, vetenskapligt skrivande

Undervisning

HT2023: Retorik, Lexikografi, Språk och makt, lärarutbildning

VT2023: Retorik, lärarutbildning, Språkkonsultprogrammet

HT2022: Lärarutbildning, Retorik, Språkkonsultprogrammet, Språk och makt

VT2022: Svenska med språkvetenskaplig inriktning, Språkkonsultprogrammet, Retorik

Övrigt

Ansvarig för seminarieserien i Lexikologi, lexikografi och fraseologi (Lexfras).

Foto: Hanna Andersson, Synantrop