Länkstig

Louise Holmer

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Louise Holmer

Fil. lic., biträdande forskare, SAOL- och SO-redaktionen

I september 2022 försvarade jag min avhandling Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. Hösten 2016 publicerades min licentiatuppsats Grammatik i SAOL som handlar om hur grammatisk information kommer till uttryck i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från den första upplagan (1874) till den trettonde (2006).

Intresseområden: lexikografi, lexikologi, grammatik, ordböcker, SAOL, SAOLhist, SO, SAOB, språkhandledning, retorik

Undervisning

HT2022: Lärarutbildning, Retorik, Språkkonsultprogrammet, Språk och makt

VT2022: Svenska med språkvetenskaplig inriktning, Språkkonsultprogrammet, Retorik

HT2021: ASK språkhandledning, Språk och makt

Övrigt

Ansvarig för seminarieserien i Lexikologi, lexikografi och fraseologi (Lexfras).

Foto: Hanna Andersson, Synantrop