Göteborgs universitet
Bild
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Svensk ordbok

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en stor nusvensk definitionsordbok. Den utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

Den andra upplagan av SO utgavs av Svenska Akademien 2021. Liksom den första upplagan från 2009, som utarbetades under ledning av professor Sven-Göran Malmgren, är denna andra upplaga utarbetad vid Göteborgs universitet. 

Forskargruppen bakom den andra upplagan av SO består av följande personer: professor Emma Sköldberg (huvudredaktör), fil. dr Kristian Blensenius, professor Anna Helga Hannesdóttir, fil. lic. Louise Holmer, professor Hans Landqvist och fil. dr Stellan Petersson (redaktörer) samt fil. kand. Monica Martens (systemutvecklare).

Betydelsefulla insatser har även gjorts av professor emeritus Sven-Göran Malmgren, som har försett ett stort antal uppslagsord med uppgifter om första belägg. Under en del av den tid som arbetet med den andra upplagan av SO pågick var också fil. dr Ann-Kristin Hult och fil. dr Judy Ribeck Nyström medlemmar av forskargruppen. Slutligen har fil. dr Lena Wenner vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Göteborg bidragit till beskrivningen av dialektala uppslagsord i ordboken.

Den andra upplagan av SO finns tillgänglig som gratis appar för såväl iOS som Android. Ordboken är också tillgänglig via Svenska Akademiens ordboksportal, Svenska.se.

Den andra upplagan av SO (2021) kan sägas ha tre föregångare. I kronologisk ordning är dessa:

 • Svensk ordbok Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet (Språkdata och Esselte Studium AB, 1986)
 • Nationalencyklopedins ordbok Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet (Språkdata, Göteborg, och Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1995–96)
 • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien Utarbetad vid redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker, Lexikaliska institutet, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet (Svenska Akademien, Norstedts i distribution, 2009).

Ett antal personer har gjort mycket viktiga insatser i arbetet som lett fram till dessa tre ordböcker. Upplysningar om olika personers bidrag återfinns i de tryckta verken.

Det går att söka i den första upplagan av SO (2009) på webbplatsen SAOLhist. På samma webbplats är också ett antal äldre utgåvor av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) tillgängliga liksom Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853).

Ordbokens innehåll och målgrupp

Den andra upplagan av SO, som innehåller närmare 65 000 uppslagsord, erbjuder sina användare en ingående beskrivning av ett urval av ord i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på de förtecknade ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

I ordboksartiklarna finner man bl.a. följande typer av upplysningar om uppslagsorden:

 • stavning
 • böjning
 • ordklass
 • uttal
 • betydelsebeskrivning
 • formell kommentar
 • stilnivå och bruklighet
 • betydelserelationer
 • kollokationer
 • konstruktioner
 • språkexempel
 • idiom
 • ordhistoria
 • verbalsubstantiv
 • sentenser.

I första hand vänder sig SO till personer med svenska som modersmål och svenskinlärare på avancerad nivå. Tanken är att ordboken ska fungera som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text, för att skriva en löpande text och för att få upplysning om ordens härkomst.

Kortare beskrivningar av ordboksartiklarnas innehåll finns under fliken Mer om SO:s innehåll.

SO som app för iOS och Android

Ordboksapparna innehåller den andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Liksom den första upplagan från 2009 är denna andra upplaga utarbetad vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Apparna kan hämtas utan kostnad i AppStore och Google Play.

Funktioner i apparna

 • I apparna kan du söka på ordens grundformer och ett stort antal böjningsformer (till exempel fot, fötter respektive lång, längre, längst).
 • Med apparnas rättstavningshjälp kan du hitta rätt uppslagsord även om du matar in ett felstavat ord i sökrutan. Råkar du till exempel skriva sjornalist får du frågan om du menade uppslagsordet journalist.
 • Du kan söka på delar av uppslagsord med hjälp av antingen en asterisk (*) eller punkt (.). Skriver du in *boll i sökfältet och trycker på "Sök" på tangentbordet får du träff på bland annat fotboll. Söker du på boll* och *boll* får du träff på bland annat bollhav och snöbollseffekt. Ett frågetecken (?) motsvarar en utelämnad bokstav. En sökning på l?n resulterar alltså i träffar som len, lin, lån, län och lön.
 • Du kan också söka på flerordsuttryck. Ett idiom (ett fast uttryck) som kasta in handduken visar betydelsen ’ge upp’ (under uppslagsordet handduk). Men du får också träff på ett annat ställe i ordboken (under substantivet sekond) där ordkombinationen finns med bland en rad språkexempel.
 • Vissa uppslagsord är försedda med konstruktionsuppgifter. Komplexa konstruktionsuppgifter visas i komprimerad form. Det kan t.ex. se ut som vid verbet streama: NÅGON streamar (NÅGOT) (från/till NÅGOT). Genom att klicka på den blå pilen får du fram en utvecklad version, som redovisar konstruktionsmönstren var för sig.
 • Avslutningsvis kan du också höra hur uppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet.

Apparna är utgivna av Svenska Akademien, och de är utvecklade av Wang.se i samarbete med forskargruppen vid Göteborgs universitet. Rättstavningshjälpen i apparna är baserad på algoritmer från Oribi AB.

Mer om SO:s innehåll

SO fokuserar på ord som tillhör ett modernt språkbruk, det vill säga svenskans ordförråd som det ter sig i nutida användning. Bland uppslagsorden finns många ord som är relativt nya, som har fått större uppmärksamhet på senare år eller som används mera än tidigare. Några exempel är adda, bagageloppis, balaklava, barnfri, brandbekämpare, dö(d)städa, endometrios, exoplanet, filterbubbla, flygskam, gaddning, hydroponik, kosläpp, nätläkare, pickla, preppa, rattsurfa, sjömat, swisha, tjänsteperson, utspring,  wow, ålderism och årsrik.

Men ordboken innehåller också ord som är mycket gamla, till exempel bonde, kyrka, rykta, smed och vänsäll.