Bild
Länkstig

Lexikografi

Kurs
SV2112
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Inom lexikografin studerar man hur ordförrådet organiseras och systematiseras i ordboksform. I den här kursen får du bekanta dig med lexikografins grunder med utgångspunkt i främst enspråkiga men också tvåspråkiga ordböcker. Vi behandlar bl.a. vilka sorters ordböcker det finns, hur man väljer ut de ord som tas upp i en ordbok och olika typer av betydelsebeskrivningar. Kurserna på avancerad nivå ger behörighet för vidare studier i ämnet, men vänder sig även till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande i språkvetenskapligt ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.  

Efter studierna

Kursen kan ingå i magisterexamen och masterexamen i svenska språket. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket/nordiska språk.