Länkstig

Stellan Petersson

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Stellan Petersson

Jag är universitetslektor i svenska språket (sedan 2021). Jag har undervisat inom en rad olika områden, på olika utbildningsnivåer. De senaste åren har min undervisning och handledning berört, exempelvis, sociolingvistik, retorik, skrivfärdighet, diskurs- och textanalys, och lexikografi.

Mitt forskningsintresse är semantik, särskilt i relation till frågor om kontextberoende. År 2019 disputerade jag på en doktorsavhandling (i teoretisk filosofi) om formell semantik och just kontextberoende. Närmare bestämt diskuteras sanningsvillkorspragmatik och indexikalism i språkfilosofi. I avhandlingen utvecklas semantiska analyser för kontextberoende aspekter av nominalfraser, adjektivfraser, tempus (särskilt presens perfekt), samt bindning och meningsförhandling. På min ResearchGate-sida finns mer information.

Efter disputationen började jag arbeta med forskningsprojekt inom lexikografi och lexikologi. Jag har här haft ett särskilt fokus på emotiv mening och kontroversiella ord, d.v.s. ord som väcker debatt eller uppfattas som stötande, nedsättande eller laddade. Även detta område handlar om kontextberoende, eftersom laddning i språkbruk och betydelse ofta uppfattas på olika sätt, beroende på talare, samtalsämne, tonfall m.m.. Läs gärna vidare om institutionens forskning i lexikologi och lexikografi här.

Jag är (sedan 2021) miljöombud, och sitter, sedan samma år, i institutionsrådet som representant för lärare och forskare.