Länkstig

John Löwenadler

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 172
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om John Löwenadler

Forskningsintressen

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om olika aspekter av språkinlärning, exempelvis när det gäller förstaspråks- och andraspråksinlärning. Framförallt är jag intresserad av att koppla ihop förståelsen av kognitiva aspekter av språkinlärning med didaktiska frågor rörande språkundervisning. Min tidiga forskning har bland annat handlat om hur man ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv kan förstå hur skillnader mellan språksystem uppkommer och vad som egentligen händer i vårt språksinne när vi lär oss ett främmande språk. Detta intresse har senare lett mig till didaktiska frågeställningar, exempelvis rörande vilken relation som finns mellan explicit och implicit språkinlärning i undervisning. Min nuvarande forskning är fokuserad på läsförståelse på främmande språk med utgångspunkt i den engelska läsförståelsedelen i högskoleprovet, där jag exempelvis har studerat trender bland svenska ungdomar i svensk och engelsk läsförståelseförmåga.

Undervisning och projekt

För tillfället undervisar jag huvudsakligen i språkdidaktik på mastersprogram och inom forskarutbildning. Jag arbetar dessutom med den engelska läsförståelsedelen i högskoleprovet, de nationella proven i engelska, samt handleder doktorander inom ämnen som språkdidaktik och bedömning.