Bild
Bilden föreställer två äldre, leende kvinnor som är tvillingar. De är klädda i likadana fina klänningar och sitter i ett tjusigt vardagsrum.
Foto: GettyImages
Länkstig

OCTO-Twin studien: En studie av tvillingpar 80 år och äldre i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
1991 - 2002
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

OCTO-Twin studien var vid starten 1991 den första större populationsbaserade och longitudinella studien av de allra äldsta tvillingarna. Syftet var att undersöka ärftlighetens betydelse i högre ålder.

Projektbeskrivning

OCTO-Twin studien var vid starten 1991 den första större populationsbaserade och longitudinella studien av de allra äldsta tvillingarna. Syftet var att undersöka ärftlighetens betydelse i högre ålder.

Deltagarna rekryterades från det Svenska tvillingregistret och undersöktes fem gånger med två års mellanrum. De områden som ingick i undersökningen var fysisk hälsa och funktion, kognitiv funktion, personlighet och personlig kontroll, psykisk hälsa, interpersonella relationer och olika funktionsskattningar. Alla mätningar gjordes av leg sjuksköterskor under personliga hembesök hos deltagarna, i eget hem eller institutionsboende. Sista datainsamlingen gjordes 2002.

OCTO-Twin studien har bidragit till stor kunskap om den åldrande människan och data från studien används fortfarande då databasen är tillgänglig för forskare runt om i världen.

Projektet hör till forskargruppen 
Lifespan Development Lab (Lifelab) vid Psykologiska institutionen.