Länkstig

Lena Ulrika Rudeke

Programansvarig

Sektionen för dialog, design och digitala
medier
Telefon
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11b
41126 Göteborg
Postadress
Box 100
405 30 Göteborg

Om Lena Ulrika Rudeke

Verksamhets- och programansvarig, Jonsereds herrgård

Göteborgs universitets programverksamhet vid Jonsereds herrgård bedrivs på rektors uppdrag, och leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp tillsatt av rektor. Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets särskilda fysiska mötesplats för samverkan. Jonseredsverksamheten är ett strategiskt verktyg i Göteborgs universitets samverkansarbete.

Seminarier, öppen verksamhet, intern och extern samverkan.

Läs mer på Jonsereds herrgårds hemsida

Koordinator, Unesco Litteraturstaden Göteborg

Göteborgs universitets koordinator vid det operativt styrande Litteraturstadskansliet, och sammankallande för fokusgruppen "Yttrandefrihet i en ny tid". Koordinator av Göteborgs universitets fakultetsöverskridande samverkan inom Litteraturstaden.

Läs mer på Litteraturstaden Göteborgs officiella hemsida och Litteraturstadssidan på GU.se.

Tidigare erfarenhet

Göteborgs universitet

Sedan 2015 gästlärare vid Institutionen för kulturvetenskaper. Doktorand i litteraturvetenskap med start 2004 inom ramarna för det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet ”Författarbiografiska fakta och fiktioner”. Har ingått i redaktionen och likaså varit temaredaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap. Med tidigare uppdrag för Gemensamma förvaltningen, Jonsereds herrgård och Humanistiska fakultetskansliet.

Kultur & folkbildning

Välkänd kultur- och folkbildningsprofil, producent och moderator. 2017-2020 sakkunnig och referensperson i litteratur vid Enheten för kulturstöd, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad. 2017-2019 curator för samtalsscenen hos Göteborgs Stadsteater, och där även projektledare för kompetensutbildningspaket inom Mänskliga rättigheter på uppdrag från Stadsledningskontoret Göteborgs Stad.

Tidigare verksamhetsledare och producent för föreläsningsverksamheten hos ABF Göteborg 1999-2017. Har även varit med och utvecklat Världslitteraturhuset i Göteborg, Jozi Bookfair och NGO-utbildningar i Johannesburg i Sydafrika, varit medgrundare till nyhetstidningen Feministiskt Perspektiv, samt grundat och drivit nätverk inom stadsutveckling och på medieområdet.

Med otaliga uppdrag för myndigheter, regioner, kommuner, utbildningsaktörer, kulturhus, bibliotek, festivaler och biennaler.

Priser och utmärkelser

 • 2020: Göteborgs Stads förtjänsttecken
 • 2012: Årets folkbildarpris, Västra Götalands Bildningsförbund
 • 2006: Göteborgs Stads kulturstipendeium
 • 2005: Humanistiska förbundets pris
 • 2005: Västra Götalands kulturstipendium
 • 2001: Västsvenska kulturfonden
 • 2000: Kurt Aspelins stipendium

Förtroendeuppdrag

I urval.

 • 2023-ff: Jonseredsstiftelsen, styrelseledamot
 • 2023-ff: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, styrelseledamot
 • 2017-2023: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, styrelseledamot Skolstyrelsen,
 • 2010-2015: Nyhetstidningen Feministiskt Perspektiv, omväxlande vice ordförande och styrelseledamot
 • 2009-2015: Allt är möjligt Media Watch Organization, omväxlande ordförande, vice ordförande, ledamot
 • 2002-2012: Tidskriften Ord&Bild, styrelseledamot
 • 2003-2006: Centrum för byggnadskultur i västra Sverige, styrelseledamot

Utbildning

Doktorandutbildning litteraturvetenskap, 2004-2010 Fil.kand. litteraturvetenskap. Studier vid Göteborgs universitet och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Läs mer

Läs mer i GU Journalen 6-2018 "Värnar det goda samtalet"Läs mer i GU Journalen 3-2020 "Två GU-medarbetare hedras av Göteborgs Stad"