Länkstig

Lena Ulrika Rudeke

Programansvarig

Sektionen för dialog, design och digitala
medier
Telefon
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11b
41126 Göteborg
Postadress
Box 100
405 30 Göteborg

Om Lena Ulrika Rudeke

Verksamhets- och programansvarig, Jonsereds herrgård

Göteborgs universitets programverksamhet vid Jonsereds herrgård bedrivs på rektors uppdrag, och leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp tillsatt av rektor. Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets särskilda fysiska mötesplats för samverkan. Jonseredsverksamheten är ett strategiskt verktyg i Göteborgs universitets samverkansarbete.

Seminarier, öppen verksamhet, intern och extern samverkan.

Läs mer på Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet (gu.se)

Koordinator, Unesco Litteraturstaden Göteborg

Göteborgs universitets koordinator vid det operativt styrande Litteraturstadskansliet, och sammankallande för fokusgruppen "Yttrandefrihet i en ny tid". Koordinator av Göteborgs universitets fakultetsöverskridande samverkan inom Litteraturstaden.

Läs mer på Litteraturstaden Göteborgs officiella hemsida och på Göteborgs universitets information på Litteraturstaden Göteborg (gu.se)

Tidigare erfarenhet

Göteborgs universitet

Sedan 2015 gästlärare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Doktorand i litteraturvetenskap 2004-ff inom ramarna för projekt ”Författarbiografiska fakta och fiktioner”, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Med tidigare uppdrag för Jonsereds herrgård, Humanistiska fakulteten och Gemensamma förvaltningen, samt i reaktionen för och som temaredaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap,

Kultur & folkbildning

Välkänd kultur- och folkbildningsprofil, producent och moderator. 2017-2020 sakkunnig och referensperson i litteratur vid Enheten för kulturstöd, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad. 2017-2019 curator för samtalsscenen hos Göteborgs Stadsteater, och där även projektledare för kompetensutbildningspaket inom Mänskliga rättigheter på uppdrag från Stadsledningskontoret Göteborgs Stad.

Tidigare verksamhetsledare och producent vid föreläsningsverksamheten, ABF Göteborg 1999-2017. Har varit med och utvecklat Världslitteraturhuset i Göteborg, Jozi Bookfair och NGO-utbildningar i Johannesburg i Sydafrika, samt varit medgrundare till nyhetstidningen Feministiskt Perspektiv, och grundat och drivit nätverk inom medier och stadsutveckling. Med otaliga uppdrag för myndigheter, regioner, kommuner, utbildningsaktörer, kulturhus, bibliotek, festivaler och biennaler.

Priser och utmärkelser

 • 2020: Göteborgs Stads förtjänsttecken
 • 2012: Årets folkbildarpris, Västra Götalands Bildningsförbund
 • 2006: Göteborgs Stads kulturstipendeium
 • 2005: Humanistiska förbundets pris
 • 2005: Västra Götalands kulturstipendium
 • 2001: Västsvenska kulturfonden
 • 2000: Kurt Aspelins stipendium

Förtroendeuppdrag

I urval.

 • 2023-ff: Jonseredsstiftelsen, styrelseledamot
 • 2023-ff: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, styrelseledamot
 • 2017-2023: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, styrelseledamot Skolstyrelsen
 • 2010-2015: Nyhetstidningen Feministiskt Perspektiv, omväxlande vice ordförande och styrelseledamot
 • 2009-2015: Allt är möjligt Media Watch Organization, omväxlande ordförande, vice ordförande, ledamot
 • 2002-2012: Tidskriften Ord&Bild, styrelseledamot
 • 2003-2006: Centrum för byggnadskultur i västra Sverige, styrelseledamot

Utbildning

Doktorandutbildning litteraturvetenskap, 2004-2010. Fil.kand. litteraturvetenskap. Studier i idéhistoria, filosofi och kulturvetenskap vid Göteborgs universitet samt studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Läs mer

GU Journalen 3-2020 "Två GU-medarbetare hedras av Göteborgs Stad"

GU Journalen 6-2018 "Värnar det goda samtalet"