Länkstig

Karin Manhem

Professor emerita

Avd för molekylär och klinisk
medicin
Besöksadress
Medicinkliniken
Göteborg
Postadress
SU Sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Karin Manhem

Professor, Överläkare

Kardiovaskulär prevention med intresse framförallt för hypertoni. Registerstudier och kohortstudier kring hypertoni och dess följdsjukdomar.

Bakgrund

  • 2014 - professor i internmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • 1983- läkare Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Mölndal och Sahlgrenska. F.n. överläkare medicinkliniken Sahlgrenska.
  • 2003 Docent, internmedicin. Göteborgs universitet
  • 1996 Specialist kardiologi
  • 1992 Medicine doktor
  • 1988 Specialist internmedicin
  • 1982 leg läkare
  • 1980 läkarexamen Göteborgs universitet

Undervisning

Ingår i kursledningen för kursen i internmedicin, läkarprogrammet sedan 1995, samt i programledningen för läkarprogrammet sedan 2011.

Forskningsintresse

Kardiovaskulär epidemiologi med intresse framförallt för hypertoni, kohortstudier, registerstudier.

Läs mer om Karin Manhem och hennes forskning här (på engelska).