Länkstig

Rossella Crescitelli

Forskare

Avd för
kirurgi
Besöksadress
Sahlgrenska Cancer Center
Medicinaregatan 1G, 41390 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Cancer Center, Göteborg Universitet, Box 425
405 30 Göteborg

Om Rossella Crescitelli

Rossella Crescitelli är forskare vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, kirurgiska avdelningen i Roger Olofsson Bagges grupp. Hon har tio års erfarenhet inom extracellulära vesiklar. Hennes forskningsarbete är främst inriktat på optimering av protokoll för isolering av extracellulära vesiklar från kroppsvätskor och vävnader. Hon har lång erfarenhet av analys av extracellulära vesiklar och vävnader genom transmissionselektronmikroskopi.

Efter sin examen i Medicinsk bioteknologi (2005 - 2010) vid universitetet ”Federico II" i Neapel, flyttade hon till norra Italien för att genomföra sina doktorandstudier i Bioteknik för människors hälsa vid University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro” (2010-2014). Under sina doktorandstudier blev hon bjuden av professor Jan Lötvall att arbeta vid Kreftings Research Centre, Göteborgs universitet (2011-2013). Hon blev kvar vid Krefting Research Center som postdoktor (2014-2019). 2020 påbörjade hon sin nuvarande tjänst som forskare vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning i Roger Olofsson Bagges grupp.

Hon är expert på vesiklars isolering och karakterisering samt förvärvade erfarenhet av elektronmikroskopi, vilket visas av sina vetenskapliga publikationer i högkvalitativa tidskrifter som Nature Protocols, Leukemia, Gene och Journal of Extracellular Vesicles. Hon etablerade ett nytt protokoll för att skilja olika delpopulationer av extracellulära vesiklar isolerade från cellinjesupernatanter. Protokollet publicerades 2014 i Journal of Extracellular Vesicles och blev tidskriftens mest citerade artikel samma år.

Hon har nyligen optimerat ett protokoll för att isolera delpopulationer av extracellulära vesiklar från tumörvävnader. Protokollen publicerades januari 2021 i Nature Protocols. Hon arbetar för närvarande med isolering och karakterisering av vesiklar från lymfvätska från bröstcancerpatienter och analys av DNA i subpopulationer av extracellulära vesiklar isolerade från melanommetastaser.

https://akademiliv.se/2021/02/71499/