Länkstig

Sophie Lindgren

Anknuten till forskning

Avd för anestesiologi och intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Sophie Lindgren

Kliniskt aktiv anestesiläkare sedan 1999 och överläkare inom anestesi och intensivvård sedan mars 2013. Vårdenhetsöverläkare på OP 4 SU/S 2011-2014. Disputerade 2007 på effekterna av lungkollaps hos respiratorvårdade patienter i samband med rensugning av luftvägar.

Fortsatt forskning med inriktning lungmekanik och lungfysiologi och effekter av mekanisk ventilation vid intensivvårdsbehandling och anestesi för operativa ingrepp. Även forskningsaktiv på området förebyggande av komplikationer relaterade till anläggning och användning av centralvenösa infarter på patienter inom intensivvården och på operationsavdelningar sedan 2008.

Grupplärare och föreläsare på Kirurgterminen T8, Läkarprogrammet sedan 2010 och vikarierande universitetslektor på avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård mars 2014 till och med januari 2016. Även delaktig i fortbildning av ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård samt i utbildning av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och veterinärer.

Docent inom området anestesi och intensivvård sedan juni 2016. Enhetschef på Drottnings Silvias Barn –och Ungdomssjukhus, BNK 2016-april 2019. För nuvarande Sektionschef IVA, SU/Sahlgrenska, Område 5 och fortsatt forskningsaktiv som oavlönad docent och forskningshandledare på Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin.

Sophie Lindgren on ResearchGate