Länkstig

Carl Johan Svensson

Anknuten till forskning

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Carl Johan Svensson

Jag har ursprungligen en doktorsexamen i teoretisk och experimentell biologi från 2006. Efter ett par postdoks lämnade jag forskningen och började studera medicin 2011. När studierna var klara återvände jag på deltid till forskning, först inom området antibiotikaresistens, och nu inom forskningsområden som ligger närmare min kliniska verklighet.

Jag är dubbelspecialist inom anestesi och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och främst involverad i kliniska studier, bland annat inom smärta, donation, sepsis och ventilation. Jag är också engagerad i handledning och vidareutbildning av läkare och läkarstudenter på Sahlgrenska.

Forskningsmiljöer jag ingår i:

Senaste publikationerna knutna till institutionen: (snart även i publikationslistan nedan)

  • Piasecki A, Ögren C, Olausson A, Svensson CJ, Andrell P. High Frequency Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) as post operative pain treatment, a systematic review and meta-analysis. Accepted September 2023. Scandinavian journal of pain
  • Hallgren C, Svensson CJ, Ullerstam T, Olin Max, Dezfoolian H, Pavlos K, Oras J (2023) Validating a simplified lung ultrasound protocol for detection and quantification of pulmonary edema in patients with chronic kidney disease receiving maintenance hemodialysis. Journal of ultrasound in medicine. 9999: 1-9. DOI: 10.1002/jum.16219
  • Tabah A, et al. (2023). Epidemiology and outcomes of hospital-acquired bloodstream infections in intensive care unit patients: the EUROBACT-2 international cohort study Intensive Care Med. 2023 Feb;49(2):178-190. doi: 10.1007/s00134-022-06944-2. Epub 2023 Feb 10.