Länkstig

Johan Häggström

Pedagogisk utvecklare

Nationellt Centrum för Matematikutbildning,
NCM
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Vera sandbergs allé 8
41133 Göteborg
Postadress
Box 160
40530 Göteborg

Om Johan Häggström

Forskningsintressen Jag är verksam inom det matematikdidaktiska forskningsområdet. Mitt huvudsakliga intresse rör relationen mellan undervisning och lärande i matematikklassrummet, inte på systemnivå. Speciellt är jag intresserad av faktorer som läraren kontrollerar, t ex hur undervisningen organiseras och hur matematikinnehållet behandlas. I samband med detta studerar jag hur samma matematiska begrepp hanteras i olika klassrum. Analyserna sker i första hand inom ett variationsteoretiskt ramverk och med innehållsligt fokus på skolans algebra. Undervisningsintressen Alla kurser inom det matematikdidaktiska området, undervisning och lärande av matematik, samt matematikdidaktisk teori, speciellt med inriktning mot blivande och verksamma lärare i matematik. Nyckelord Matematikdidaktik, undervisning och lärande av matematik, klassrumsforskning, variationsteori, didaktisk ämnesteori i matematik, algebra, lärarutbildning

Länkar

The Lerners´s Perspectiv´s Study NOMAD, Nordisk matematikdidaktik Nationellt centrum för matematikutbildning Forskning inom fenomenografi och variationsteori