Länkstig

Ilse Hakvoort

Om Ilse Hakvoort

Forskningsområdet som jag forskar inom är Konflikthantering i förskolan och skolan. Jag är intresserat av den typen av konflikter som befinner sig i ett inledande stadium och som ännu inte hunnit eskalera till diskriminering eller våldsamma konflikter; och konflikter som är möjliga att hantera genom förhandling och medling. Centrala frågor är hur en konflikt kan hanteras konstruktivt; vilka konfliktkunskaper vuxna i förskolan och skolan behöver; vilka föreställningar och strategier stödjer eller hindrar lärande i hantering konflikter.

Pågående forskning 2022-2024: Eskalerade konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser. Projektet startar i januari 2022. Mer information

Tidigare Projekt

Forskningsprojekt 2015-2018: Omvärdera konflikter: En undersökning av lärarens syn på konflikter som är i ett inledande stadium och hur de kan användas för att stärka lärandet. Läs mer om projektet här

Genomförda ERASMUS+ Strategisk partnership project:

EduCATe– European nonviolent Conflict management for educators: Advocacy and Training. (2015-2018)

LCP – Learning Communities for Peace (2016-2019). Läs mer på följande sidan.

Undervisning Även min undervisning präglas av mitt intresse i konflikthantering i skolan. Jag är inblandad i kurser, kursmoment, uppdragskurser, öppna föreläsningar och studiecirklar som rör konflikthantering i skolan.

I mitt arbete finns ett särskilt intresse för internationalisering.

Nyckelord konflikthantering i skolan, fredsutbildning, fredsbegrepp, internationalisering