Länkstig

Hanan Innabi

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning matematik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hanan Innabi

Forskningsintressen

Min forskning adresserar frågor om matematikundervisning. I min masteruppsats med titeln ‘Aspects of Critical Thinking for Secondary Mathematics Teachers in Jordan’ fokuserades särskilt hur lärare bör undervisa för att stärka elevers kritiska tänkande. Intresset följdes upp i doktorsavhandlingen där jag undersökte studenters uppfattning om förhållandet mellan urval och population och hur de kritiskt kan använda det i vardagen. På senare tid har det mesta av mitt arbete berört kritiskt tänkande, då främst relaterat till statistik. Mitt forskningsintresse har senare utvecklats till ”undervisning i matematik med inriktning mot hållbarhet”, då i synnerhet ”undervisning i statistik med inriktning mot hållbarhet”.

Jag är även intresserad av genusfrågor. Jag har studerat kunskaper i matematik hos pojkar respektive flickor i Jordanien. Har genomfört ett stort antal kvantitativa studier för TIMMS-data under 1999 och 2015. Jag har även studerat den allmänna uppfattning som finns om ämnet matematik och hur man undervisar och lär sig matematik. Just nu arbetar jag med statistik, variation och variationsteori.

Undervisningsintressen

Jag har arbetat med undervisning för blivande lärare, då främst lärare i matematik och har arbetat i fyra länder, Jordanien, Förenade Arabemiraten, Oman och Qatar. Har undervisat i kurser som rör läroplaner, bedömning, undervisning, pedagogik och även fungerat som handledare för master-studenter i matematik.