Länkstig

Rimma Nyman

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3377
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rimma Nyman

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete, verksam vid Göteborgs universitet sedan 2007. Min forskning handlar om ämnesdidaktik med inriktning matematik samt blivande lärares professionsutveckling. Min avhandling Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classrooom problematiserar hur intresse manifesteras som elevengagemang i matematikklassrummet. En del av materialet som har analyserats utgör en del av storskaliga videostudier (The Learners Perspective Study, LPS och Video Studies in Mathematics, VIDEOMAT).

Jag är vetenskaplig ledare för två högskolepedagogiska projekt vid IDPP: DEGREE och EXMAD. Jag har medverkat i avdelningsspecifika projekt KOMMA samt KRUT.

Under 2020-talet är jag involverad i VR workshop Final Thesis in Teacher Education samt PROTEA. Jag handleder och undervisar på alla nivåer, från grund- till forskarnivå. Min undervisning sker främst inom ramen för olika lärarprogram och masterprogrammet i didaktik.