Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rimma Nyman

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3377
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rimma Nyman

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete, verksam vid Göteborgs universitet sedan 2007. Min forskning handlar om matematikdidaktik och blivande lärares professionsutveckling. Min avhandling Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classrooom problematiserar hur intresse manifesteras som elevengagemang i matematikklassrummet. En del av materialet som har analyserats utgör en del av storskaliga videostudier (The Learners Perspective Study, LPS och Video Studies in Mathematics, VIDEOMAT). I grunden är jag ämneslärare i matematik. Jag är involverad i kurser inom gundlärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt handleder självständiga arbeten och doktorandprojekt.