Länkstig

Rimma Nyman

Programansvarig

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3377
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rimma Nyman

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete, verksam vid Göteborgs universitet sedan 2007. Min forskning handlar om ämnesdidaktik med inriktning matematik samt blivande lärares professionsutveckling. Min avhandling Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classrooom problematiserar hur intresse manifesteras som elevengagemang i matematikklassrummet. En del av materialet som har analyserats utgör en del av storskaliga videostudier (The Learners Perspective Study, LPS och Video Studies in Mathematics, VIDEOMAT). Jag är involverad i VR workshop Final Thesis in Teacher Education samt PROTEA. Jag undervisar i kurser inom gundlärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt handleder självständiga arbeten och doktorandprojekt. I grunden är jag gymnasielärare i matematik.