Länkstig

Conny Overland

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B506
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Conny Overland

Conny Overland är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen och anknuten till Centrum för Finans, Göteborgs Universitet.

Overland undervisar i industriell & finansiell ekonomi, bolagsstyrning och hållbart företagande inom ramen för flera kurser på såväl grund- som avancerad nivå. För ett flertal av dessa är han också kursansvarig. Han handleder också såväl kandidat- som masteruppsatser, och han har bi-handlett doktorander. Därtill är Overland programkoordinator för Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning.

Overlands forskning spänner brett. En stor del av hans forskning är inom bolagsstyrning. Det innefattar forskning om hur t.ex. ägarkoncentration och styrelsesammanfattning påverkar företags beslutsfattande och utfall. Ett annat centralt forskningsområde relaterar till ekonomisk analys och beslutsfattande i energisektorn. Denna forskning är ofta tillämpad, sker i samarbete med aktörer i energisektorn, och behandlar t.ex. fördelning av samkostnader vi kraftvärmeproduktion, utformning av stödsystem för energieffektivisering i byggnader, och strategisk tillgångsförvaltning.

På andra webplatser

Utvalda publikationer

Niuosha Samani, Conny Overland & Svetlana Sabelfeld (2023). The Role of the EU Non-Financial Reporting Directive and Employee Representation in Employee-Related Disclosures. Accounting Forum, Forthcoming, DOI: https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2158773

Conny Overland & Niuosha Samani (2022). The sheep watching the shepherd: Employee representation on the board and earnings quality, European Accounting Review, 31(5), 1299-1366, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09638180.2021.1919169

Taylan Mavruk, Conny Overland & Stefan Sjögren (2020). Keeping it real or keeping it simple? Ownership concentration measures compared, European Financial Management, 26 (4), 938-957, DOI: https://doi.org/10.1111/eufm.12249

Mattias Hamberg, Conny Overland & Björn Lantz (2013). Board participation, toeholds and the cross-border effect International Business Review, 22(5), 868–882, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.01.004